Ametlik arenguabi

Ametlik arenguabi (ingl Official Development Assistance, lühend ODA) on arenguriikidele nende majandusliku arengu ja heaolu toetamiseks teiste riikide avalikust sektorist antavad laenud ja grandid, sealhulgas humanitaarabi.