Alternatiivkulu

Alternatiivkulu (inglise keeles opportunity cost) on saamata jäänud kasu (kasum, tulu), kui on valitud üks alternatiivsetest ressursside kasutamise variantidest ja seega on teistest võimalikest alternatiividest loobutud. Saamata jäänud kasu suuruse määrab kõrvale jäetud alternatiividest kõige väärtuslikuma kasulikkus.

Friedrich von Wieser

Alternatiivkulu on mis tahes otsustamise lahutamatu osa.

Termini võttis kasutusele Austria majandusteadlane Friedrich von Wieser monograafias "Ühiskondliku majanduse teooria" (1914).