Alexander Lesser

Alexander Lesser (4. oktoober 19027. august 1982) oli ameerika antropoloog ja keeleteadlane, Franz Boase õpilane.

Alexander Lesser välitöödel

Haridustee muuda

Lesser õppis Columbia Ülikoolis põhiõppes John Dewey käe all filosoofiat ja hiljem Franz Boase juhendamisel doktoriõppes antropoloogiat. Doktoriväitekirjas käsitles Lesser siuu keelkonna võrdlevat sugulusterminoloogiat.

Välitööd muuda

Aastatel 1928–1931 käis Lesser oma esimese abikaasa Gene Weltfishiga korduvalt välitöödel Oklahomas, kus keskendus siuu ja kado keelkonda kuuluvate hõimude keeltele ja kultuurile. Eriti olulised on Lesseri välitööde materjalid paanide, vitšitate ja kitsaide kohta, millest vaid osa on avaldatud. Tema "Pawnee Ghost Dance Hand Game" (1933) kuulub ameerika etnograafia klassikasse ja on ühtlasi boasliku teoreetilise Antropoloogia esindaja. Välitöödel keskendus Lesser peamiselt sugulussuhetele, tseremonialismile ja usundile ning Weltfish keelele ja ainelisele kultuurile.

1920. aastate teisel poolel töötas Lesser Boase ülesandel kitsai keelega. Lesseri keelejuhiks sai viimane kitsai keele kõneleja, üle 80 aasta vana Kai Kai, kelle Lesser oli 1928. aastal avastanud. Et Kai Kai oskas vaid kitsai ja vitšita keelt, töötas Lesser temaga vitšita keele tõlgi vahendusel. Lesser dokumenteeris kitsai keelt 1929. ja 1930. aasta suvel ning pisteliselt veel järgneval sügisel ja talvel. Analüüsitud interlineaarsete kitsai tekstide maht ületas lõpuks 750 lehekülge, millele lisandub üle 500 lehekülje muid märkmeid ja muuteparadigmasid. Lisaks koostas Lesser tekstides leiduvast ja keelejuhi käest süstemaatiliselt kogutud sõnavarast põhjaliku sedelkogu.

Suvel 1935 juhtis Lesser Santa Fes asuva Antropoloogialabori välitööde õppeekspeditsiooni kaiovate juures Oklahomas. Ekspeditsiooni käigus koguti suur hulk väärtuslikku etnograafilist ainest kaiova põliskultuuri kohta, suuresti tänu kaiova vanemate toetusele.

Töökohad muuda

Aastatel 1934–1939 õpetas Lesser Columbia Ülikoolis etnoloogiat. Franz Boas ja Ruth Benedict (osakonna juhataja kohusetäitja peale Boase pensionile minekut) üritasid Lesserile alalist akadeemilist nimetust saada, kuid antisemiitlikult meelestatud osakonna uue juhataja Ralph Lintoni algatusel Lesseri ametikoht hoopiski koondati.

Aastal 1939 esines Lesser oluliste teoreetiliste seisukohtadega, millega eemaldus boaslikust antropoloogiast ning mis mõjutasid ameerika antropoloogia hilisemat arengut.

1939. aastast pensionile minekuni 1974. aastal töötas Lesser valitsusametnikuna, indiaanlaste huvide eest seisva eraorganisatsiooni tegevjuhina ning mitme kõrgkooli õppejõuna. Kuigi sel ajavahemikul pühendus Lesser peamiselt õpetamisele, avaldas ta ka üksikuid antropoloogia alaseid teoreetilisi kirjutisi.

Olulised teosed muuda

 • 1928. Bibliography of American Folklore. Journal of American Folk-lore 41:1-60.
 • 1929. Kinship origins in the Light of Some Distributions. American Anthropologist 31:710-730.
 • 1930a. Some Aspects of Siouan Kinship. Proceedings of the Twenty-Third International Congress of Americanists, lk. 563-571.
 • 1930b. Levirate and Fraternal Polyandry among the Pawnee. Man 30:98-101.
 • 1931. Superstition. Journal of Philosophy 28:617-628.
 • 1932. Composition of the Caddoan Linguistic Stock. (Kaasautor Gene Weltfish.) Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 87, No. 6.
 • 1933a. Cultural Significance of the Ghost Dance. American Anthropologist 35:108-115.
 • 1933b. The Pawnee Ghost Dance Hand Game. Columbia University Contributions to Anthropology, Vol. XVI. Columbia University Press, New York. (Reprint edition with new author’s foreword 1978, University of Wisconsin Press, Madison).
 • 1935. Functionalism in Social Anthropology. American Anthropologist 37:385-393.
 • 1939a. Problems Versus Subject Matter as Directives of Research. American Anthropologist 41:574-582.
 • 1939b. Research Procedures and Laws of Culture. Philosophy of Science 6:345-355.
 • 1952. Evolution in Social Anthropology. Southwestern Journal of Anthropology 6:134-146.
 • 1958. Siouan Kinship. University Microfilms International, Ann Arbor.
 • 1961a. Social Fields and the Evolution of Society. Southwestern Journal of Anthropology 18:40-48.
 • 1961b. Education and the Future of Tribalism in the United States: The Case of the American Indian. Social Science Review 35:135-143
 • 1969. Kitsai Phonology and Morphophonemics. (Kaasautor Salvador Bucca.) International Journal of American Linguistics 35:7-19.
 • 1979. Caddoan Kinship Systems. Nebraska History 60:260-271.
 • 1981. Franz Boas and the Modernization of Anthropology. Kogumikus Totems and Teachers: Perspectives on the History of Anthropology. Columbia University Press, New York.
 • 1984. History, Evolution and the Concept of Culture: Selected Papers by Alexander Lesser, toimetanud Sidney W. Mintz. Cambridge University Press, New York.

Alexander Lesseri kohta muuda

 • Belmonte, Thomas. 1985. Alexander Lesser (1902-1982). American Anthropologist, New Series, Vol. 87, No. 3, pp. 637–644.
 • Parks, Douglas. 1985. Alexander Lesser. Plains Anthropologist 30:65-71.