Aleksandr Volodin (filosoof)

Vene nõukogude filosoof

Aleksandr Ivanovitš Volodin (3. november 1933, Moskva, NSV Liit12. august 2004, Moskva, Venemaa) oli vene filosoof.

1956. aastal lõpetas Volodin Moskva Riikliku Ülikooli. Seejärel töötas ta komsomolis ja toimetajana kirjastuse Sovetskaja entsiklopedia filosoofiaentsüklopeedia toimetuses.

1965. aastast tegutses ta õppejõuna, saades 1966. aastal dotsendiks ja 1975. aastal professoriks NSV Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee juures asunud ühiskonnateaduste akadeemia filosoofiakateedris. Hiljem töötas Volodin Venemaa juhtimisakadeemia humanitaarkeskuses.

Filosoofina käsitles Aleksandr Volodin peamiselt 19. sajandi vene filosoofia suurkujusid. Tema kandidaadiväitekiri oli "A. I. Herzeni ideelise arengu põhietapid" (1963), doktoriväitekiri "Hegeli filosoofia vastuvõtt, tõlgendus ja kriitika 19. sajandi vene utopistlik-sotsialistlikus mõtteloos" (1974). Ta kirjutas uurimusi vene valgustajatest, narodnikutest ja sotsiaaldemokraatidest.

Eesti keeles on ilmunud Volodini raamat "Herzen" Aino-Eevi Lukase tõlkes (sari "Suuri mõtlejaid", 1972).