Akadeemiline õiend

Akadeemiline õiend ehk diplomilisa (inglise Diploma Supplement) on dokument, mis antakse välja koos kõrgharidusdiplomiga. Akadeemilise õiendi funktsioon on lihtsustada kvalifikatsioonide mõistmist ning (rahvusvahelist) tunnustamist. Akadeemiline õiend diplomita ei ole iseseisev kõrgharidust tõendav dokument.

Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ja UNESCO/CEPES on kokku leppinud akadeemilise õiendi ühtsed standardid, mille kohaselt akadeemiline õiend peab sisaldama teavet kaheksa järgmise punkti kohta:

  1. kvalifikatsiooni omanik;
  2. kvalifikatsioon;
  3. kvalifikatsiooni tase;
  4. kvalifikatsiooni funktsioon;
  5. sisu ja saavutatud tulemused;
  6. diplomilisa kinnitus;
  7. andmed asjaomase riigi kõrgharidussüsteemi kohta (mille esitavad diplomite ja tunnistuste akadeemilise tunnustamise riiklikud infokeskused (ENIC/NARIC keskused));
  8. mis tahes täiendav asjakohane teave.

Kõigis Bologna protsessis osalevates riikides kõrgkooli lõpetanutel on õigus saada akadeemiline õiend automaatselt, tasuta ja ühes peamistest Euroopa keelest.[1]

Viited muuda

Välislingid muuda