Bologna protsess

Bologna protsess on riikidevaheline kokkulepe kõrgharidusstandardite ühtlustamiseks Euroopa Liidus.

Bologna protsessi keskseks dokumendiks on 29 riigi haridusministri poolt 1999. aastal allkirjastatud deklaratsioon, mis seadis eesmärgiks Euroopa ühtse kõrgharidusruumi loomise 2010. aastaks.