Keemias on adukt kahe eri molekuli 1:1 ühinemise saadus, sõltumata sellest, mis tüüpi sidemed nende molekulide vahel tekivad.

Enamasti kasutatakse mõistet adukt:

  • kui keemilises reaktsioonis lisaks soovitud molekulaarsele liitumissaadusele, see on 1:1 aduktile, moodustuvad ka kõrvalsaadused
  • kui moodustuv ühinemissaadus ei ole kirjeldatav kovalentsete või iooniliste täissidemetega, näiteks
  • kui ühinenud molekulid ei ole seotud klassikaliste keemiliste sidemetega, vaid näiteks hüdrofoobsed jõud, van der Waalsi jõud jm.
  • Vahel kasutatakse ka mõistet 1:2 adukt (harvem muud, 1:n adukt), mis tähendab, et see saadus sisaldab kaht (või n) molekuli ühte lähteühenditest.