Keemias on adukt kahe erineva molekuli 1:1 ühinemise produkt, sõltumata sellest, mis tüüpi sidemed nende molekulide vahel tekivad.

Enamasti kasutatakse mõistet adukt:

  • kui keemilises reaktsioonis lisaks soovitud molekulaarsele liitumisproduktile, see on 1:1 aduktile, moodustuvad ka kõrvalproduktid
  • kui moodustuv ühinemisprodukt ei ole kirjeldatav kovalentsete või iooniliste täissidemetega, näiteks
  • kui ühinenud molekulid ei ole seotud klassikaliste keemiliste sidemetega, vaid näiteks hüdrofoobsed jõud, van der Waalsi jõud jm.
  • Vahel kasutatakse ka mõistet 1:2 adukt (harvem muud, 1:n adukt), mis tähendab, et see produkt sisaldab kaks (või n) molekuli ühte lähteühenditest.