Absoluutne kiirus

Absoluutseks kiirus on keha liikumise kiirus teatava eelistatud (paigalolevaks peetava) taustsüsteemi suhtes. Näiteks auto liikumise kirjeldamisel on paigalpüsivaks taustsüsteemiks maapind, kuna Maa liikumine ülejäänud taevakehade suhtes on antud kontekstis irrelevantne. Absoluutne kiirus muutub aga relatiivseks niipea, kui vaadelda selle «eelistatud» taustsüsteemi liikumist mingi teise taustsüsteemi suhtes. Ajaloolises kontekstis tähistab absoluutne kiirus kiirust maailmaeetri kui absoluutselt paigalpüsiva keskkonna suhtes.