Abiturient (lähtub hilisladina sõnast abituriens 'ära minna tahtja') on keskkooli lõpuklassi õpilane, kitsamas tähenduses keskkooli lõpueksamite sooritaja.

Eesti muuda

Abiturientidele rõhutatakse, et nad peavad kõigile teistele õpilastele eeskujuks olema, sest nooremad vaatavad neile alt üles.[viide?] Ka õpetajad rõhutavad oma suhtumisega nende eristaatust.[viide?] Nõukogude ajal oli mõnes koolis abiturientidel teistsugune riietus kui teistel õpilastel.

Kevadel on abiturientidel saja päeva ball ja viimasel koolipäeval tutipidu.

Tänapäeval sooritavad abituriendid riigieksamid.

Keskkooli lõpetamisel saavad abituriendid keskkooli lõputunnistuse.

Vaata ka muuda