Abaševo kultuur

Abaševo kultuur oli arheoloogiline kultuur 2. aastatuhande keskpaigas eKr. Selle leide on Kesk-Volga, Lõuna-Uraali ja Doni jõgikonna alalt.

Volga jõe vesikond