Aastaäravool

Aastaäravool on summaarne vee hulk, mis aasta jooksul veekogu valglalt ära jookseb. Aastaäravoolu väljendatakse kas äravoolumahuna (km3a-1) või äravoolukihina (mm).