A Theory of Justice

"A Theory of Justice" ("Õigluse teooria") on John Rawlsi filosoofiline raamat.

Rawls kirjutab, et õiglus on ühiskondlike institutsioonide tähtsaim voorus. Selle teooria järgi on inimestel võrdsed õigused. Võrdsete õiguste saamiseks/omandamiseks ei ole oluline inimese päritolu ega tema positsioon.

Et ühiskond toimiks, peavad inimesed vastastikust kasu silmas pidades tegema koostööd. Toimivas ühiskonnas huvid kattuvad või põrkuvad.

  • Huvid langevad kokku, sest tehakse koostööd, kuna see on nende jaoks tõhusam kui üksi töötamine.
  • Huvide vastuolu tekib, kuna tööga kaasnevad erinevad väärtused ning meid huvitab, kuidas neid jaotatakse.

Kui aga inimesed saaksid valida enne sündi ühiskonna, kus ilmale tulla, seejuures mitte teades oma kohta selles, andeid ega seisukohti. Missugusena sooviksime näha siis maailma, kui meid ei suuda mitte miski mõjutada, ei juhused, päritolu ega tutvused? Rawls väidab, et sellised olukorras valiksid inimesed õigluse, tuginedes seejuures kahele põhimõttele.

  • Põhiõiguste ja kohustuste ühtlane jagunemine. Kõik on seaduse ees võrdsed.
  • Jõukad inimesed on ühiskonnale vastuvõetavad, kui nad toetavad halvemal järjel olevaid.

Näide: "Sina oled sündinud Eestis, enamik maailma lastest ei sünni Eestis. Enamik maailma lastest kannatab nälga. Õigluse nimel tuleks küsida: kuidas võiks sellepärast, et sina sündisid Eestis, neil teistel paremini minna? Õigluse üle arupidamine on üksikisikule väljakutseks just seepärast, et vältimatult satuvad kaalukausile tema enda kasu ja isekus."[1]

Rawls ja Kant

muuda

John Rawls oli Immanuel Kanti tööde suur austaja ning seepärast kasutas ta Kanti moraalifilosoofiat oma õpetustes. Kanti õpetuste järgi on moraal omakasupüüdmatu. Moraalireeglit tuleb järgida moraali pärast, mitte millegi muu. Moraali seisukohast ei ole tegude tagajärjed olulised. Mis loeb, on motiiv, mis oli selle teo taga. Ainukene puhas moraali motiiv on austus moraaliseaduse vastu.[2]

Viited

muuda
  1. Esa Saarinen (2007). Filosoofia. Hermes. Lk 127.
  2. "Rawl´s Mature Work: A Theory of Justice (1971)".