a/b-liides

a/b-liides on telekommunikatsioonis liides analoogsete terminalide, näiteks telefoniaparaatide, faksiaparaatide või modemite ühendamiseks telefonijaamaga.

a/b-liides ühendab terminali kahesoonelise juhtme kaudu telefonijaamaga. Tegu on isoleeritud vasest soontega, mis on teineteise ümber keeratud. Sooni nimetatakse a-sooneks ja b-sooneks, sellest ka liidese nimetus.

Algselt paigaldati a/b-liidesed üldise sidevõrgu lõpp-punktina vanas analooglauatelefonivõrgus, tänapäeval realiseeritakse need BORSCHT-i kaudu digitaalses telefonijaamas või kasutaja juures paigaldatud terminalide (kodukeskjaamad, terminaliadapterid, analoogtelefoniadapterid, integreeritud pöördusseadmed, GSM-i lüüsid) kaudu. Integreeritud teenustega digitaalvõrku lülitamiseks on tarvis terminaliadapterit, mis muundab analoogsignaali digitaalsignaaliks; seda nimetatakse a/b-muunduriks. See võib olla ISDN-i seadmesse integreeritud või omaette seade.