2007. aasta Šveitsi parlamendivalimised

2007. aasta Šveitsi parlamendivalimised toimusid 21. oktoobril. Kõikides kantonites valiti parlamendi alamkoda – Rahvusnõukogu (Nationalrat) ja 24 kantonit 26-st valisid oma esindajaid ülemkotta – Kantonite Nõukokku (Ständerat). kantonitest Zugi ja Appenzell Innerrhodeni kanton valisid oma esindajad hiljem.

12. detsembril 2007 valis parlament, Liidukogu (Bundesversammlung), Šveitsi täidesaatva võimu – Liidunõukogu (Schweizerischer Bundesrat). Liidunõukogu koosneb Šveitsi valitsusest ja riigipeast.

Muutused enne valimisiRedigeeri

Šveitsi Roheline Liberaalne Partei osaleb valimistel esimest korda. Partei tekkis Šveitsi Rohelise Partei Zürichi kantoniorganisatsiooni lõhenemisel. Partei erineb endisest emaparteist peamiselt finants- ja majanduspoliitilistes küsimustes. Šveitsi rohelised liberaalid on võrreldes Šveitsi rohelistega nendes küsimustes parempoolsemad.

Tähtsamate parteide eesmärgid valimistelRedigeeri

ValimistulemusedRedigeeri

Rahvusnõukougu valimiste tulemus:

Partei Lühendid (saksa/prantsuse) Häälte protsent +/– Kohad +/–
Šveitsi Rahvapartei SVP/UDC 29,0 +2,3 62 +7
Šveitsi Sotsiaaldemokraatlik Partei SPS/PSS 19,5 –3,8 43 –9
Šveitsi Vaba Demokraatlik Partei FDP/PRD 15,6 –1,5 31 –5
Šveitsi Kristlik Demokraatlik Partei CVP/PDC 14,6 +0,2 31 +3
Šveitsi Roheline Partei GPS/PES 9,6 +2,2 20 +7
Šveitsi Liberaalne Partei LPS/PLS 1,8 –0,4 4 ±0
Šveitsi Roheline Liberaalne Partei GLP/VL 1,4 +1,4 3 +3
Šveitsi Evangeelne Rahvapartei EVP/PEV 2,4 +0,1 2 –1
Šveitsi Föderaalne Demokraatlik Liit EDU/UDF 1,3 ±0,0 1 –1
Šveitsi Tööpartei PdA 0,7 ±0.0 1 –1
Ticino Liiga LdT 0,5 +0,1 1 ±0
Kristlik Sotsiaane Partei CSP/PCS 0,4 ±0,0 1 ±0
Šveitsi Demokraadid SD/DS 0.5 –0.5 –1
solidaritéS Sol 0,4 –0.1 –1
Alternatiivne Nimekiri AL 0,2 –0,3 –1
Muud 1,8 +0.2 ±0
Kokku (osavõtt: 48,9%) 200
Allikas: http://www.politik-stat.ch/nrw2007CH_de.html

Kantonite Nõukogu valimiste tulemused:

Parteid Kohad 2003
Šveitsi Kristlik Demokraatlik Partei (CVP/PDC) 15 15
Šveitsi Vaba Demokraatlik Partei (FDP/PRD) 12 14
Šveitsi Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPS/PSS) 9 9
Šveitsi Rahvapartei (SVP/UDC) 7 8
Šveitsi Roheline Partei (GPS/PES) 2 0
Šveitsi Roheline Liberaalne Partei (GLP/VL) 1 0
Kokku 46 46
Allikas: http://www.politik-stat.ch/srw2007CH_de.html