0 (muusika numbernotatsioon)

0 tähistab muusikalises hulgateoorias kasutusele võetud numbernotatsiooni puhul heliklassi "C".