.uz on Usbekistani Interneti tippdomeen. Domeen on kasutusel alates 1995. aastast.