.edu on tippdomeen haridusasutuste, eelkõige ülikoolide jaoks. Kasutusel on alates 1. jaanuarist 1985.