Šorža on küla Armeenias Sevani järve ääres. Selle asutasid 1840. aastatel ersalastest asunikud.

Paul Ariste on tutvustanud küla keelelisi olusid raamatus "Keelekontaktid" (1981, lk 45). Selle järgi elas 1937. aastani külas üksnes ersalasi, hiljem asus sinna aserbaidžaanlasi (Ariste mainib 50%). Küla ersalased rääkisid omavahel ainult ersa keelt, kõik oskasid ka aserbaidžaani ja vene keelt. Küla põlisemad aserbaidžaanlased oskavad ka ersa keelt.