Śikṣāsamuccaya

Śikṣāsamuccaya (sanskriti keeles ‘õpetuse kokkuvõte’; tiibeti keeles bslabs pa kun las btus pa) on Indias 8. sajandil elanud mahajaana õpetlase Šāntideva teos, mis koosneb põhiliselt mahajaana suutrate tsitaatidest, mille najal autor esitab ja põhjendab mahajaana põhiõpetusi, näiteks virgumismeelt ja bodhisattvateed.

Tekst on säilinud sanskritis ja tiibetikeelses tõlkes ning on tänapäeval oluliseks allikaks mahajaana suutrate kohta, kuna paljud tekstid, mida selles tsiteeritakse, ei ole tervikuna säilinud.

Käesolevas artiklis on kasutatud "Ida mõtteloo leksikoni" materjale.