Üldistav programmeerimine

programmide disainimine ja kirjutamine, kus algoritmid kirjutatakse kasutades parameetrilisi tüüpe, mis võimaldavad lihtsat taaskasutamist teistes kontekstides

Üldistav programmeerimine (inglise keeles Generic programming) on programmeerimistehnika, mis võimaldab kasutada erinevaid andmetüüpe seni kuni andmetüübid täidavad teatud tingimusi. Seda tehnikat kasutavad mitmed kaasaegsed keeled, sealhulgas C++, D, Eiffel, Ada, BETA. C++ mallid on üheks üldistava programmeerimise edasiviijaks ja populariseerijaks.

Näide muuda

Kui tahetakse luua programmeerides üldistavat loendit, oleks üheks võimalikuks deklaratsiooniks

list<T>

kus T oleks andmetüüp. Kui list kasutusele võetaks, võiksime luua sellised loendid:

list<Integer> IntegerList
list<Animal> AnimalList

Peale sellist deklaratsiooni on loend käsitletav täpselt nii nagu antud andmetüübi loend.