Üldistav programmeerimine

Programmeerimise paradigmad

Üldistav programmeerimine (inglise keeles Generic programming) on programmeerimistehnika, mis võimaldab kasutada erinevaid andmetüüpe seni kuni andmetüübid täidavad teatud tingimusi. Seda tehnikat kasutavad mitmed kaasaegsed keeled, sealhulgas C++, D, Eiffel, Ada, BETA. C++ mallid on üheks üldistava programmeerimise edasiviijaks ja populariseerijaks.

Näide Redigeeri

Kui tahetakse luua programmeerides üldistavat loendit, oleks üheks võimalikuks deklaratsiooniks

list<T>

kus T oleks andmetüüp. Kui list kasutusele võetaks, võiksime luua sellised loendid:

list<Integer> IntegerList
list<Animal> AnimalList

Peale sellist deklaratsiooni on loend käsitletav täpselt nii nagu antud andmetüübi loend.