Ülang on normaalmurrangutega piiritletud piklik kerkinud (alangu suhtes) maakoore plokk.

Normaalmurrangute tekke läbi moodustunud alangud ja ülangud

Ülangud võivad esineda pinnavormidena. Ülangud ja nendega seotud alangud tekivad maakoores valitsevate venituspingete mõjul.

Vaata ka muuda