Ühitatud veos

Ühitatud veos ehk konsolideeritud saadetis on erinevate saadetiste kogum, mis on paigutatud ühte kauba- või lastiruumi ning mida käsitletakse veoprotsessi mingites osades ühe saadetisena. Sellisel puhul veetakse koos mitme saatja kaupa, kaupa veetak­se algpunktist sihtkohta mitme erineva transpordivahen­diga vms. Teekonna mingis punktis võib toimuda saadetise ühitamine ehk konsolideerimine ja mingis punktis dekonsolideerimine.