Õuemarssal on õukonnaamet.

Keiserliku Venemaa teenistusastmete tabeli õukonnaametite veerus kuulub ülemõuemarssal II astmesse (обер-гофмаршал; vastab tegeliku salanõuniku tsiviilastmele) ja õuemarssal III astmesse (гофмаршал; vastab salanõuniku tsiviilastmele).

Vaata ka muuda