Õpetatud Eesti Seltsi juubelipostmargid

Õpetatud Eesti Seltsi juubelipostmargid – neli marki, nii eraldi kui ka margiplokina – anti välja Õpetatud Eesti Seltsi asutamise 100. aastapäeva puhul 1938. aastal.

Õpetatud Eesti Seltsi 100 a. juubelipostmarkide müügilelaskmise ja frankeerimiseks tarvitamise määrus. muuda

„RT 1938, 55, 520.

Antud Teedeministri poolt 7. juunil 1938.

Alus: Posti, telegraafi, telefoni ja raadio seaduse § 12 p. 8 (RT 1930, 24, 127).

§ 1. 15. juunil 1938 lastakse müügile ja käibele 5-, 10-, 15- ja 25-sendilised Õpetatud Eesti Seltsi 100 a. juubelipostmargid.

§ 2. Margid on püstiasetuvad, trükitud valgel paberil, ühevärvilised, kaitsevõrguta ja perforeeritud. Nad on keskmisekaustalised, suurusega perforeerimise jooneni 23,7x29 mm, joonise (kujutuse) suurus igal margil on 25,5x20,5 mm. Markide värv ja joonised on järgmised:

1) 5-sendilise margi värv on roheline. Margijoonise keskosas on Fr. R. Faehlmanni näopilt loorberi oksakesega. Margi ülemisel äärel, põiki üle margi sõnad “EESTI POST”; margi alumises parempoolses nurgas hinnanumber “5” ja selle ees sõna “SENTI”. Margi vasakul äärel alt ülesse sõnad “ÕPETATUD EESTI SELTS”, margi paremal äärel ülevalt alla aastaarvud “1838–1938”.

2) 10-sendilise margi värv on pruun. Margijoonise keskosas on Fr. R. Kreutzvaldi näopilt loorberi oksakesega. Margi ülemisel äärel, põiki üle margi sõnad “EESTI POST”; margi alumises vasakpoolses nurgas hinnanumber “10” ja selle kõrval sõna “SENTI”. Margi vasakul äärel alt ülesse aastaarvud “1838–1938” ja paremal äärel ülevalt alla sõnad “ÕPETATUD EESTI SELTS”.

3) 15-sendilise margi värv on punane. Margi joonis sarnaneb p. 2 kirjeldatud 10-sendilise margi joonisele, kuid alumises vasakpoolses nurgas on hinnanumber “15”.

4) 25-sendilise margi värv on helesinine. Margi joonis sarnaneb p. 1 kirjeldatud 5-sendilise margi joonisele, kuid alumises parempoolses nurgas on hinnanumber “25”.

§ 3. Ülalnimetatud väljaande markidest on osa trükitud plokkides, s.o. 4 marki lehel – igast liigist üks mark. Plokilehes on kõrvuti 5- ja 10-sendilised ning nende all 15- ja 25-sendilised margid. Plokilehe ülemises osas – keskel – on pruunivärviline jubeliaastate arv “100”, millest on trükitud põiki läbi rohelisevärviline loorberi oks; selle all pruunide tähtedega looklevalt “ÕPETATUD EESTI SELTS”.

Margiplokke müüakse tervelt, hinnaga 5 senti tükk. Postisaadetiste frankeerimiseks võib kasutada plokis olevaid marke üksikult või ka plokki tervelt – ääri kõrvaldamata, kuid nii, et ploki pealekleepimisega ei kaetaks adressaadi nime ja aadressi saadetisel.

Margiplokkide müügil rahuldatakse eestkätt ettetellimised, mis võeti vastu Postitalituse vastava teadaande põhjal (RTL 1938, 42).

§ 4. Käesolevas määruses tähendatud markide müük postiasutistes kestab kuni 30. septembrini (incl.) 1938; postisaadetiste frankeerimiseks on need margid maksvad kuni 31. detsembrini (incl.) 1938.

§ 5. Käesolev määrus hakkab kehtima avaldamisega.

Teedeminister N. Viitak.

Posti-, Telegraafi- ja Telefonitalituse direktor G. Jallajas.“

Välislingid muuda