Ava peamenüü

Ärirahanduse ja investeeringute õppetool

Ärirahanduse ja investeeringute õppetool oli Tartu Ülikooli õppetool, mis rajati rahanduse ja krediidi kateedri reorganiseerimise tulemusel ning toimis 1. septembrist 1992 kuni 1. jaanuarini 2008.

Õpetati põhiliselt järgmisi distsipliine: ettevõtete rahandus; väärtpaberiinvesteeringud; kinnivara rahandus; kindlustuse rahandus. Õppetooli korraliseks professoriks oli majandusdoktor Vambola Raudsepp ning kandvateks õppejõududeks Priit Sander ja Kaia Kask. Kasutati välisõppejõude, so professorid Lars Hassel (Soomest), George Hachey (USA-st) jt. Koostati mitmeid õppematerjale, arendati edasi eestikeelset erialaterminoloogiat, avaldati teadustöid kogumike ja artiklite näol, sh rahvusvahelisel tasandil. Kaitsti doktoritöid (Priit Sander, Danel Tuusis) ja arvukalt magistritöid.