Vokk on seadeldis kiududest niidi või lõnga ketramiseks.

Iiri vokk

Esimesed vokid ilmusid Aasias 11. sajandi paiku ning asendasid aegamööda käsitsi ketramise kedervarre ja koonlapuuga. Tööstusrevolutsiooni ajal tulid kasutusele ketrusmasinad.