Vikipeedia arutelu:Piltide autoriõiguse märgendid

Lisa teema
Aktiivsed arutelud

Tuleb lisada teksti (näiteks lehelt Kasutaja arutelu:Andres#Litsentsid.) --Jaan513 30. september 2008, kell 18:01 (UTC)

A-lubatudRedigeeri

A-lubatud pole avaliku omandi märgis. Kas 'A' tähistab ingliskeelset sõna attribution? See ei taha teiste 'A'-mallidega kokku minna. Õigupoolest meil polegi vist malli, millega märgistada pildi avalikku omandisse andmist (nagu PD-self). Pikne 15. aprill 2010, kell 18:38 (EEST)

Miks see ei ole avaliku omandi märgis? Adeliine 16. aprill 2010, kell 14:35 (EEST)
Seal pole midagi kirjas avalikus omandis olemise ega avalikku omandisse andmise kohta. Seda rohelist logo kasutatakse autoriõiguse olemasolu korral. Commonsis on selline enamvähem vastav mall. Pikne 16. aprill 2010, kell 16:04 (EEST)
Näitena toodud Commonsi mall on oluliselt erinev, seades tingimuseks autorile viitamise. A-lubatud ei esita mingeid tingimusi, mistõttu antakse teos sisuliselt avalikku omandisse. Ma ei näe vajadust malli muutmiseks.--WooteleF 16. aprill 2010, kell 16:17 (EEST)
See on küll õige, et roheline C-märk tähendab autoriõiguste olemasolu. Avalikul omandil peaks olema hall läbikriipsutatud märk. Adeliine 16. aprill 2010, kell 16:18 (EEST)
Mis tast enam lubada, kui pilt avalikus omandis oleks. Omistamine on Commonsi malli juures tingimuslik tingimus ehk üldjuhul jäetakse lisamata kuidas ja kellele viidata – sellisel juhul viidata ei tule. Oletatavasti on siinne mall antud Commonsi malli eeskujuks võttes ikkagi tehtud. Ma ka ei näe sisulist vajadust selle rohelise malli muutmiseks, kui, siis selle nime võiks täpsustada. Aga avalikku omandisse andmist puudutava malli lisaksin küll. Pikne 19. aprill 2010, kell 15:06 (EEST)
Minu arusaamist mööda ei ole Eesti seaduste järgi autoril võimalik oma õigustest loobuda. Küll on aga autoril võimalik erinevate litsentside abil oma õigusi mitte teostada. Selles mallis lubatust enam vabamaks minna pole võimalik. Võid muidugi juristidelt järgi uurida.--WooteleF 19. aprill 2010, kell 15:18 (EEST)
Seda ma ei teadnud. Kuigi, ilmselt on siin oma osa ka sellel, et Vikipeedia füüsiliselt Ameerikas asub ja sellest tulenevalt meie kokkulepetel. Küllap saaks siis ka edaspidi ilma avalikku omandisse andmise võimalust pakkumata läbi ajada.
Aga kas malli nimi võiks A-lubatud asemel lihtsalt Lubatud olla, kuna 'A' arusaamatuks jääb ja avaliku omandi mallidega ei klapi? Ehk võiks kõik avaliku omandi mallid selguse huvides alata 'AO'-ga, nagu olemasolev AO-EST. Pikne 19. aprill 2010, kell 15:31 (EEST)
Tegelikult peaks selle avaliku omandi asja enne mõne asjatundja käest järgi uurima. Ma kunagi esitasin arupärimise autor.ee portaali aga seal on küsimuste ja vastuste pikkus piiratud ja vastus oli napp ning pilti oluliselt selgemaks ei teinud.--WooteleF 19. aprill 2010, kell 15:53 (EEST)
Avaliku omandi äramärkimise järele on ikkagi vajadus. Siia on teistest vikidest üle toodud pilte, mis on avalikus omandis. Üleslaadimise leht räägib avalikust omandist. Commonsis ehk sisuliselt samal saidil saab ju ikkagi pilte avalikku omandisse anda. Kuna üleslaaditavaid pilte ei avaldata Eestis, siis arvan, et Eesti autoriõigusseadus pole vaja arvesse võtta. Pikne 20. aprill 2010, kell 21:39 (EEST)
See on tõesti jah iseküsimus. Aga ma toon siin ära lõigu autoriõiguse seadusest:

„§ 3. Autoriõiguse seaduse kehtivus

(1) Autoriõiguse seadust kohaldatakse teostele:

1) mille autoriks on Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alaliselt elav isik;

2) mis on esmakordselt avaldatud Eesti Vabariigi territooriumil või mis on avaldamata, kuid asuvad Eesti Vabariigi territooriumil, sõltumata teoste looja kodakondsusest või alalisest elukohast;

3) mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule.

(2) Teostele, mis on esmakordselt avalikustatud välisriigis või mis on avalikustamata, kuid asuvad välisriigi territooriumil ja mille autoriks on isik, kelle alaline elukoht või asukoht on välisriigi territooriumil, ning millele ei laiene käesoleva paragrahvi 1. lõike punkt 3, kohaldatakse käesolevat seadust ainult juhul, kui see riik garanteerib samasuguse kaitse Eesti Vabariigi autorite teostele ja teostele, mis on esmakordselt avaldatud Eesti Vabariigis. “

--WooteleF 20. aprill 2010, kell 22:03 (EEST)

Mallis PD-self on arvestatud sellega, et avalikku omandisse andmine ei pruugi õiguslikult võimalik olla. Tooksin selle malli siia nime all AO-ise (üleslaadija ise annab avalikku omandisse). Lisaks nägin siin ette mallid AO-autor (kui keegi teine on pildi avalikku omandisse andnud; teistest vikidest toodud piltide jaoks) ja AO-sobimatu (PD-ineligible). Pikne 23. aprill 2010, kell 00:10 (EEST)
Olen juba mitu kuud üritanud aru saada, miks eestikeelne Vikipeedia ei taha lubada lahendust, mis vastab Eesti Autoriõiguste seadusele ja - võimalik, et rohkemate kui ainult minu - autorite tahtele. See oleks litsents, millega autor loovutab oma varalised õigused, s.t lubab oma tööd kasutada eestikeelses Vikipeedias (ja ka teistes Vikimeedia projektides), aga säilitab isiklikud õigused. S.t et fotod ei läheks laia ilma, enamgi veel, kommertskasutusse ilma autori nõusolekuta ega hakkaks seal mingit omaenda elu elama. Kas see on üksnes serveriruumi probleem? Litsents oleks sobiv juhtumeil, kui autor ise laeb fotosid üles konkreetsete artiklite illustreerimiseks. SSGreporter 23. aprill 2010, kell 00:57 (EEST)
Need on Wikimedia tingimused, asi pole eestikeelses Vikipeedias. Erinevate Creative Commonsi litsentsidega on ju ka võimalik näiteks autorile viitamist nõuda, mistõttu päris oma elu pildid elama ei hakka. Noncommerical pildid on lubatud ainult neil puhkudel kui vaba alternatiivi tõesti pole. Kui sellised tingimused ei sobi, tuleb üleslaetud pildid kustutada.--WooteleF 23. aprill 2010, kell 01:04 (EEST)
Ning sinu poolt nimetatud tingimuste juures ei toimu ju mingit varaliste õiguste loovutamist.--WooteleF 23. aprill 2010, kell 01:07 (EEST)
Toimub küll, ja see on sageli tavaks ka trükiväljaannetes: autor loovutab oma teksti või foto väljaandele, saamata selle eest honorari. Aga tingimusel, et väljaannet antakse välja mitte ärilise ettevõttena, vaid mingil mittetulunduslikul eesmärgil, nagu tehakse ka Vikipeediat. Ent see väljaanne ei edasta saadud tekste ega fotosid kommertsväljaannetele. SSGreporter 23. aprill 2010, kell 01:28 (EEST)
Ja kui kommertsväljaanne sooviks neid pilte kasutada peaks ta ühendust võtma pildi autoriga ja maksma honorari? Sellisel juhul pole autor oma varalisi õigusi loovutanud, ta lihtsalt mõnel puhul ei teosta neid.--WooteleF 23. aprill 2010, kell 10:14 (EEST)
On tavaks, et sama kaadrit (võtet) teist korda ei müüda, ja see on tasuta juba ilmunud. SSGreporter 24. aprill 2010, kell 01:00 (EEST)
See äriline kasutamine, mis on Vikipeedia sisu puhul võimalik, on niikuinii väga piiratud. On ju tingimus, et oma tootele tuleb anda vähemalt sama vaba litsents kui Vikipeedial. Arvan, et me peaksime seda igal pool rõhutama. Andres 23. aprill 2010, kell 21:39 (EEST)
Täna avasin eile Eestisse saabunud kommertsajakirja numbri, milles on kaks laevafotot Wikimedia Commonsist. Milleks küsida nende laevade pilte (foto)reporterite käest ja neile honorari maksta, kui lihtsam on võtta tasuta "laost"? Seda võimalust püüangi vältida. See on viisakas ajakiri ning on viite fotode allikale ära trükkinud. Kui see poleks lubatud, ei oleks ka neid fotosid avaldatud, viitamata autorile ja maksmata tasu. Kui fotoreporter on loovutanud mõne pildi Vikipeediale kui mittetulunduslikule projektile, siis mitte selleks, et sel viisil auku kaevata nii endale kui ka kõigile teistele fotoreporterile. SSGreporter 24. aprill 2010, kell 01:00 (EEST)

Vikipeedia üks eesmärke ongi selle tasuta lao tekitamine (http://wikimediafoundation.org/wiki/Values). SSGreporter, kas need pildid olid avaldatud viraalse litsentsi CC-BY-SA all või Share-Alike nõudeta litsentsi ehk CC-BY all? --WikedKentaur 24. aprill 2010, kell 09:24 (EEST)

Sellele kohale foto servas, kus tavaliselt on fotograafi nimi, on trükitud: Photo: Wikipedia Commons. Nägin seda selles ajakirjas esimest korda ja imestasin, et fotosid ei küsitud esmalt oma toimetusest ja seejärel teistelt teadaolevailt piltnikelt, nagu seni tehtud. Ma ei tahaks küll, et minu fotod sel viisil toimetuseni tee leiaksid. "Ladu" on õigustatud üksnes Vikipeedia kui mittetulundusliku projekti jaoks. Arvan, et ühe neist kahest leidsin [[1]], seal on foto autori nimi juures. Arvan ka, et seda konkreetset laeva võinuks oma toimetusestki leida, nii sai selle lihtsamalt ja kiiremini. SSGreporter 24. aprill 2010, kell 17:46 (EEST)
Nagu WikedKentaur juba mainis, on Wikimedia projekti üheks läbivaks väärtuseks vaba "ühisomandi" tootmine ja kogumine oluliselt laiemal eesmärgil kui üksnes entsüklopeedia koostamiseks, seda eriti Wikimedia Commonsis. Muude vabaduste seas nõutakse ka vabadust kasutada materjale kommertstingimustes. Loomulikult võiks arvata, et Wikipedia lepib ka üksnes talle loovutatud või "mitte-kommertskasutuseks" klausliga pilte, kuid see oleks pikas perspektiivis lühinägelik. Vabaks kasutamiseks antud fotode kasutamine, kui need just kvaliteedis alla ei jää, on minu silmis igati tervitatav. Quibik 24. aprill 2010, kell 22:33 (EEST)

Kui sa ei ole nõus, et sinu pilte sellistel tingimustel kasutatakse, siis võime need ju ära kustutada.--WooteleF 24. aprill 2010, kell 21:17 (EEST)

Arvan, et need artiklid, millele olen oma pilte lisanud, kaotaksid sellega. Samuti need, millele kavatsesin edaspidi lisada. Mulle piisaks täiesti litsentsist Mall:EestiVikipeediaPilt, millest oma küsimust alustasingi. SSGreporter 25. aprill 2010, kell 00:33 (EEST)
Jah, kaotaksime hästi kirjeldatud Eesti-kesksed pildid. Aga, kas sa oleksid nõus oma pildid andma vaba litsentsi alla vähendatud suuruses (nii, et nad muutuksid trükikõlbatuks). --WikedKentaur 25. aprill 2010, kell 08:28 (EEST)
Proovisin, ja sain kehva kvaliteedi pärast riielda, nii et pidin tolle faili välja vahetama. SSGreporter 25. aprill 2010, kell 23:57 (EEST)
See pilt, millest ilmselt jutt käib, ei olnud ju vähendatud suuruses, vaid täiesti talumatult ebakvaliteetne. Minu meelest on Vikipeedia puhul point selles, et inimesed annavadki siia oma loomingu teistele tasuta kasutamiseks. Kui ei raatsi anda, siis ei pea seda ju tegema. Nii võiksime kõik siin vastavalt tekitatud tähemärkide arvule oma saamata tulu hakata arvutama. --Epp 26. aprill 2010, kell 00:04 (EEST)
Olen ka ise siia üksjagu tähemärke panustanud ja mujalgi rohkesti tasuta tööd teinud. Aga see, mille üle vaidlen, on küsimus eesmärgi kohta. Raatsin muidugi, kui eesmärk on parem info siinsamas Vikipeedias, mida kõik oma vabast ajast teeme. Küsin kogu aeg selle kohta, miks need fotod peavad seepärast omapäi laia ilma minema, kui tahan nende abil midagi eestikeelses Vikipeedias paremini selgitada. SSGreporter 26. aprill 2010, kell 00:16 (EEST)
See küsimus tuleks esitada näiteks Jimbo Walesile või Wikimeda Foundationi juhtorganile.--WooteleF 26. aprill 2010, kell 00:30 (EEST)
Sain aru, tuleb kasutada vahva sõdur Švejki üldtuntud ütlemist. SSGreporter 26. aprill 2010, kell 00:41 (EEST)
See on minu meelest nende juhtnööride järgi ebasoovitav ainult juhul, kui on võimalik saada võrreldava kvaliteediga vaba pilt sama asja kohta. Andres 26. aprill 2010, kell 00:56 (EEST)

Wikimedia Commonsis on ju ka erineva litsentsiga pildid. Kui see pilt, mida ajakiri kasutas, on avaliku omandisse antud, on kõik korras. Aga GFDL ja ja paljudel CC litsentsidel on niisugune klausel, et teos, millesse nad on lülitatud, peab olema sama litsentsiga vaba. Või ma saan valesti aru? Andres 25. aprill 2010, kell 13:16 (EEST)

Sellel fotol, mille leidsin, oli mitu kasti reas, seepärast lisasin viite (ülal), et ise ei saanud aru. Mind häiris pigem see, et foto juures oli fotograafi nimi, aga ajakirjas oli autori kohal Commons - see puudutab ju mitte üksnes autori varalisi, vaid ka mittevaralisi õigusi. SSGreporter 25. aprill 2010, kell 23:57 (EEST)
See foto kasutab cc-by-sa-3.0 litsentsi. Selle järgi on autori nimi vaja märkida ainult siis kui autor seda nõuab. Küll on aga tõsi, et pilti võib kasutada ainult tingimusel, et teos, milles seda kasutatakse on sama litsentsi all.--WooteleF 26. aprill 2010, kell 00:07 (EEST)
No just. Seega võib keegi teine samasuguse ajakirja järele trükkida ja seda müüa. Andres 26. aprill 2010, kell 00:56 (EEST)
Järelikult on ajakiri toime pannud rikkumise.--WooteleF 26. aprill 2010, kell 14:47 (EEST)

Praegu just kustutasin ära Benini vapi faili, mille juurde oli lisatud, et autoriõigused on lõppenud, kuna autori surmast on möödunud üle 70 aasta. Ma ei kujuta ette, palju selliseid pilte meil leidub, mille juures on põhjusmõtteliselt nii vale litsentsimärge? -- Ahsoous 26. aprill 2010, kell 02:48 (EEST)

Neid on hulga. On fotosid mille autoriõigused on lõppenud aga juurde on kirjutatud alusetud nõudmised.--WooteleF 26. aprill 2010, kell 14:47 (EEST)

Litsentside selgitusedRedigeeri

Kas oleks mõistlik iga litsentsi juurde eraldi eesti keeles välja tuua, millised õigused kohalduvad niisuguse litsentsi kasutamisega? --kanakukk 26. aprill 2010, kell 14:39 (EEST).

Kindlasti.--WooteleF 26. aprill 2010, kell 14:44 (EEST)
Ma ei tunne ennast selles vallas kuigi kindlalt. Äkki need, kes massiliselt pilte kustutavad, kannavad hoolt selle eest, et see lehekülg oleks informatiivsem? --kanakukk 23. juuli 2010, kell 18:28 (EEST).
Viki üldine ideoloogia on vaba kasutus. Kui tunned ebakindlalt, pane GFDL. Muud litsentsid sõltuvad juba Sinu ambitsioonidest.--Rünno 23. juuli 2010, kell 18:38 (EEST)
Ma püüan mõelda keskmise veebikasutaja seisukohalt. Võiks olla väga lihtsalt seletatud, et millal inimene annab kõik õigused ära, millal tuleb tema kui autori nime mainida, millal tehakse seda ja toda... --kanakukk 26. juuli 2010, kell 23:37 (EEST).
Täiendused antud lehele oleks kindlasti teretulnud. Aga aitaks ka lihtsalt litsentsimallide informatiivsemaks muutmine: ma eeldan, et kellelgi pole midagi selle vastu kui ma toon siia üle Commonsi eestikeelsed Creative Commons litsentside kirjeldused (ja ehk ka mõned muud), mis on hulga sisukamad? --Quibik 27. juuli 2010, kell 13:24 (EEST)
Plaanisin ise sama teha, kuid jäi laiskuse tõttu tegemata. See oleks minu arust piisav lahendus küll.--WooteleF 27. juuli 2010, kell 13:27 (EEST)
Jah, aga esituse võiks kompaktsema püüda jätta, kuna siin pole tarvis ühe malli sisse 10 sõnumit enam kui 60 keeles kombineerida. Umbes nii ehk. Pikne 27. juuli 2010, kell 14:58 (EEST)
Ma ei mõista mille poolest see lühike kokkuvõte parem on? Pildiinfolehed ei ole ruumi poolest piiratud ning minu arust annavad CC mallid olulise info praegusel kujul palju paremini edasi. --Quibik 27. juuli 2010, kell 15:53 (EEST)
Olgu, nõus. Pikne 27. juuli 2010, kell 16:33 (EEST)
Ei jõua siiski täna uuendamist ära teha ja kuna olen nüüd mõnda aega offline, siis võib keegi teine, kel huvi on, CC litsentside uuendamise enda peale võtta. --Quibik 27. juuli 2010, kell 16:42 (EEST)

Praeguseks on kasutusel juba CC 4.0. --Ehitaja (arutelu) 2. märts 2019, kell 15:36 (EET)

Kas see on nüüd ka eesti keelde tõlgitud? Minumeelest seepärast ei tahetud meil seda kasutusele võtta, et polnud tõlget ja juriidilist ülevaatust. Adeliine 2. märts 2019, kell 15:40 (EET)
Minu teada tegeleb teemaga see asutus, kus teatakse, et küll see sära silmadest kord kustub, nii et ilmselt ei ole vinget tööhoogu lähiajal oodata ka. Samas on see Commonsis juba kasutusel, nii et siin kirjeldama vähemalt peaks. (See ei tähenda, et vanade versioonide kirjeldusi ei peaks olema, hulk asju on ju juba nonde all avaldatud ja ma pole kuulnud projektidest vanade litsentside massiliseks väljavahetamiseks.) --Ehitaja (arutelu) 5. märts 2019, kell 17:20 (EET)
Võib tekitada vastavad mallid ja nad siia lisada. Aga eriti oluline see ei tundu, kuna enamik pilte läheb otse Commonsisse ja samas on ka eelmine versioon jätkuvalt kasutatav (Vikipeedia tekst ka jätkuvalt selle versiooni all). Näiteks Flickr kasutab seniajani veel vanemaid versioone.
Tõlgitud pole vist rahvusvaheliste litsentstide kumbagi versiooni. Tõlgitud on Eesti jurisdiktsiooniga seotud litsentsid (nt see) ja lühikokkuvõtted. Pikne 5. märts 2019, kell 17:37 (EET)
Naase projektileheküljele "Piltide autoriõiguse märgendid".