Vikipeedia:Vikiprojekt Meditsiin

See Vikiprojekt on loodud, et korraldada meditsiiniga seotud artiklite kirjutamist.

OsavõtjadRedigeeri

Kirjuta oma nimi siia, kui sa oled juba sellele projektile kaasa aidanud või kavatsed seda teha.

  1. Mario (alustaja)
  2. Andres
  3. Hendrix
  4. Amarant

Haigusi käsitlevate artiklite stiilireeglidRedigeeri

Alljärgnevalt on esitatud üldised põhimõtted haigusi käsitlevate artiklite kirjutamiseks-vormistamiseks. Iga artikkel algab lühikese ja selgesõnalise definitsiooniga. Haiguste artiklid liigendatakse ülevaatlikkuse huvides järgmisteks alapeatükkideks:

KlassifikatsioonRedigeeri

Selles alapunktis antakse konkreetse haiguse klassifikatsioon RHK-10 alusel.

EsinemineRedigeeri

Taustinfo alla kuuluvad haiguse sagedus, suremus, esinemine rassiti jne.

PõhjusedRedigeeri

Etioloogia alapeatükis loetletakse haiguse esilekutsuvad faktorid.

TekkemehhanismRedigeeri

Patogeneesi all kirjeldatakse haiguse tekkeprotsessi.

Kliiniline piltRedigeeri

Selles alapunktis esitatakse haigusele iseloomulikud sümptomid. Soovitav on ära märkida ka haiguse algusele viitavad tunnused. Siin alapunktis käsitletakse ka haiguse erinevaid kliinilisi vorme.

DiagnostikaRedigeeri

Laboratoorsed uuringudRedigeeri

Loetletakse diagnostilistel eesmärkidel tehtavad laboratoorsed uuringud.

Muud uuringudRedigeeri

Loetletakse diagnostilistel eesmärkidel tehtavad radioloogilised ja graafilised (nt EKG, EEG, EhhoKG jne) uuringud.

ProtseduuridRedigeeri

Antud alapeatükis antakse ülevaade haiguse diagnoosimisel kasutatavatest protseduuridest.

RaviRedigeeri

Selle alapeatüki all esitatakse haiguse raviks kasutatavate meetodite loetelu.

PrognoosRedigeeri

Siin alapeatükis antakse informatsiooni haigusega kaasnevate võimalike komplikatsioonide kohta ja samuti ka paranemise tõenäosus.

AjaluguRedigeeri

Antud alapunktis esitatakse daatumid haiguse esmakordse kirjeldamise kohta ning kirjeldatakse ka haiguse ravimise ajalugu.

KategoriseerimineRedigeeri

Haiguste artiklitele määratakse kategooria selle järgi, milline meditsiiniharu nende raviga tegeleb. Nt Bakteriaalne perikardiit kuulub kategooria "Kardioloogia" valdkonda. Meditsiiniliste uuringute kategoriseerimisel järgitakse haiguste artiklitele sarnaseid põhimõtteid. Erandiks on radioloogilised uuringud, millele määratakse kategooriaks "Radioloogia". Kui vastava haigusega tegeleva meditsiiniharu jaoks pole veel eraldi kategooriat loodud, lisada kategooriaks "Meditsiin". Kui puuduvasse kategooriasse kuuluvate artiklite arv on vähemalt 5-6, siis on soovitav luua kategooria "Meditsiin" alla uus alamkategooria selle meditsiiniharu jaoks ja eelnevalt loodud artiklid suunata selle alamkategooria alla.