Vikipeedia:Vikiprojekt Eripedagoogika/Soovitud artiklid

Created Tue, 05 Nov 2019 15:34:28 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)Redigeeri

Wanted Title
10 Kõnepuue
7 Pime
5 Apraksia
5 Meelepuue
4 Eesti Autismiühing
4 Ravivõimlemine
4 Häälikuseade
4 Abiõpe
4 Martin Kaasik
4 Intellektipuue
4 Toimetulekuõpe
4 Vaegnägija
4 Hääldamine
4 Arenguline erivajadus
3 Häälikuühend
3 Õpikeskkond
3 Lihtsustatud õppekava
3 Maret Jahu
3 Indiferentne häälik
3 Hüpernasaalsus
3 Kõnehirm
3 Jotatsism
3 Kapatsism
3 Hüponasaalsus
3 Individuaalne ainekava
3 Johann Conrad Amman
3 Paralaalia
3 Taastusravi
3 Sõrmend
3 Tallinna pimedate kool
3 Tetism
3 Tööõpetus
3 Tummus
3 Suulaelõhe
3 Sotsiaalne erivajadus
3 Nürmus
3 Muusikateraapia
3 Varakurdistunu
3 Põhikooli lihtsustatud (abiõppe) riiklik õppekava
3 Rotatsism
3 Regina Paabo
3 Mitteverbaalne kommunikatsioon
3 Lambdatsism
3 Agraafia
3 Arengupuue
3 Arendustegevus
3 Ana Kontor
3 Ergoteraapia
3 Ekspressiivne kõnehäire
3 Hiliskurdistunu
3 Eha Vihm
3 Autismipedagoogika
2 Riina Vikman
2 Siirdehäälik
2 Retseptiivse kõne häire
2 Bulbaarne düsartria
2 Samuel Heinicke
2 Sensoorne stimulatsioon
2 Roch-Ambroise Cucurron Sicard
2 Düsfunktsioon
2 Sensoorne alaalia
2 Düsartrofoonia
2 Sensoorne afaasia
2 Rütmika
2 Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit
2 Pararotatsism
2 Parasigmatism
2 Paranduskasvatus
2 Eesti Pimekurtide Tugiliit
2 PCS sümbolsüsteem
2 Parakapatsism
2 Pehme suulagi
2 Eesti NSV Haridusministeerium
2 Pseudobulbaarne düsartria
2 Spetsialist
2 Prognaatia
2 Progeenia
2 Poltern
2 Prantsuse viipekeel
2 Düsglossia
2 Sõrmendamine
2 Vojta teraapia
2 Väljenduspuuded
2 Viipekeele tõlk
2 Vidruka Kool
2 Van Riperi kogelusteraapia
2 Vello Saliste
2 Võrdsed võimalused
2 Wernicke afaasia
2 Õpivilumuste häire
2 Õppetöö
2 Õpilaskodu
2 Adolf Kussmaul
2 Õhuvool
2 Õpetus
2 Ajutrauma
2 Vaegareng
2 Tallinna Eriinternaatkool
2 Asehäälik
2 Tahhülaalia
2 Olustikuõpetus
2 Bradülaalia
2 Autismispektri häire
2 Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond
2 Tasandusklass
2 Tüflopedagoog
2 Ulvi Raidla
2 Ameerika viipekeel
2 Tumm
2 Thomas Hopkins Gallaudet
2 Tserebellaarne düsartria
2 Stigmatiseerimine
2 Ninaresonants
2 Kati Kiiver
2 Kirjalik kõne
2 Kirjaliku kõne puuded
2 Foneemanalüüs
2 Kaia Oper
2 Johann Wilhelm Klein
2 Foneemikuulmine
2 Kirjutamispuue
2 Kodanikuõpetus
2 Koolitus
2 Koordinatsioon
2 Koolieelik
2 Kontseptsioon
2 Kognitiivne areng
2 Kommunikatsiooni puue
2 Füüsiline puue
2 Hans Asperger
2 Hääliku kõnesse viimine
2 Häälikurühm
2 Hääliku automatiseerimine
2 Hääliku asendamine
2 Häälepuue
2 Häälikanalüüs
2 Häälduspuue
2 Hääldusmotoorika
2 Individuaalne lähenemine
2 Individuaalse õppekava järgi õppimise kord
2 Harjutusravi
2 Helena Oselin
2 Hääldusasend
2 Impressiivne kõne
2 Korrektsioon
2 Kortikaalne düsartria
2 Margarita Õuemaa
2 Marsruut
2 Maret Lill
2 Emakeel (õppeaine)
2 LÖB süsteem
2 Mahajäämus
2 Ekstrapüramidaalne düsartria
2 Ekspressiivne kõne
2 Neelulukk
2 Häälepuuded
2 Nasaalsus
2 NIL pildid
2 Moskva Pedagoogiline Instituut
2 Eha Viitar
2 Lihtsustatud viiped
2 Laurent Clark
2 Eriseade
2 Kõnelihas
2 Kõnehingamine
2 Kõne tempo
2 Käitumisraskus
2 Kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired
2 Kõnemuskulatuur
2 Erimetoodika
2 Lapse autism
2 Laste düsartria
2 Landau-Kleffneri sündroom
2 Erilasteaed
2 Kõneravi
2 Kõnetakistus
2 Noop