Vikipeedia:Vikipeedia koolides/Eesti muinasaeg

Ülesanded arvutipraktikumiks Eesti muinasaja teemadel

  1. Milliseks kolmeks olulisemaks perioodiks on Eesti muinasaeg (ehk esiajalugu) jagatud ja kui kaua umbes igaüks neist kestis?
  2. Millal hakati Eestis keraamikat valmistama ja kuidas kõige esimest keraamikaliiki nimetati?
  3. Milline on Eesti kuulsaim meteoriidikraater ning milliseid muistendeid ja legende on sellega seostatud?
  4. Millised matmisviisid olid Eestis levinud rooma rauaajal?
  5. Kes mainis oma 98. aastal ilmunud teoses aeste ja kelleks on viimaseid lisaks eestlastele peetud?
  6. Kust leiti (aastatel 2008 ja 2010 toimunud väljakaevamistel) kaks 7.–8. sajandisse dateerivat suurt ja rikkalike panustega laevmatust?
  7. Millise Kiievi suurvürsti tegevusega seostub Tartu kirjalik esmamainimine?
  8. Millised rahvad elasid 12.–13. sajandil Eestist lõunas, tänase Läti aladel (5–6, aga 4 olid suuremad)?
  9. Millist Muinas-Eesti linnus oli pindalalt suurim ja võimsaimate kindlustustega?
  10. Kes oli see eestlaste vanem, kes oli ristitud juba enne ristisõdijatega kohtumist ja milline oli tema saatus?