Vikipeedia:Informaatika-alaste artiklite kirjutamise võistlus/Küsitlus

Tagasiside kokkuvõte

Küsitlusele vastas kokku 11 võistlusel osalenut. Neist kaks olid vikipeediaga juba varem seotud olnud ning ülejäänud kas ei olnud eelnevalt Vikipeedias tegutsenud või polnud seda vähemasti väga pikka aega teinud.

Kohti kust võistlusest teada saadi oli arvukalt. Sellest loeti kas Vikipeediast, Twitterist, Elisa koduleheküljelt, ITL-i või üliõpilasnõukogu uudislistist, kuuldi Tartu Ülikoolist või hoopis töö juurest.

Põhilisete osavõtupõhjustena toodi välja soovi kasulik olla, teema viletsat esindatust, ahvatlevaid auhindu ja lisapunkte õppeaines. Kõige keerukamaks peeti erialaseid termineid ning küsimusi põhjustasid ka mallid ning kuidas täpselt see Vikipeediakõlbulike artiklite kirjutamine välja näeb. Arusaamatusi esines veel tabelite kasutamise ning piltide juhendiga.

Küsimusele "kas kavatsed tulevikus jätkata Vikipeedia täiendamist" vastasid pea kõik jaatavalt. Ei kiputud küll suuri lubadusi andma, kuid märgiti ära, et tulevikus siiski sooviks vahel miskit kirjutada ning vigade leidmisel kindlasti parandaks (või vähemalt juhiks neile tähelepanu).

Eestikeelse Vikipeedia hetkesisu kohta arvamus eriti positiivne ei olnud, mille ühe põhjusena võib eeldada informaatika-alaste artiklite vähesust ehk võistlejatele ilmselgelt huvipakkuva valdkonna väga nõrka esindatust. Kasutamise kohta toodi välja, et sobib teine ainult Eestiga seotud materjalide otsimisel ja kohati ka eestikeelse terminoloogia teadasaamisel.

Aktiivselt kasutati võimalust täiendavaid märkusi lisada ning nende juures leidis korduvalt mainimist soov näha mingit kokkuvõtet ning tõdemus, et võistlus oli meeldiv ja aitas rohkem Vikipeediat tundma õppida. Ühtlasi sooviti edu tulevasteks tegemisteks.