Viburloomad ehk flagellaadid on protistide rakuehituslik tüüp, kellele on omane vibur.

Viburloomi on varem käsitletud taksonina (Mastigophora, Flagellata).