See artikkel räägib teksti või tabeli veerust; maatriksi veeru kohta vaata artiklit Maatriksi veerg

Veerg on püstine (vertikaalne) tekstiosa tekstiväljal või tabelis.

Lehekülg kahe veeru teksti ja kõrvalmärkusega

Horisontaalne tekstiosa on rida.