Varvas on imetaja, roomaja või linnu maha toetuva jäseme hargnenud ja osaliselt küünisega kaetud (või lõppev) osa. Maha mittetoetuv varvas võib olla taandarenenud ja rudimentaarne.

Inimese varbad

Inimesel on kummalgi jalal viis varvast. Igal varbal on varbaküüs. Inimese varvaste funktsioon on keharaskuse toetamine ja tasakaalu hoidmise abistamine seismisel ja kõndimisel.