Valtsimine on metalli plastne deformeerimine pöörlevate metallrullide ehk valtside vahel, mille tulemusena väheneb töödeldava tooriku ristlõike pindala ja suureneb pikkus. Selle protsessi tulemusena võib muutuda ka töödeldava tooriku ristlõike kuju.

Visualiseeritud valtsimine

Sõltuvalt töödeldava metalli temperatuurist jaotatakse valtsimisprotsess kuum- ja külmvaltsimiseks. Kui tooriku temperatuur ületab tema rekristalliseerumistemperatuuri, siis on tegemist kuumvaltsimisega, vastasel juhul on tegemist külmvaltsimisega.