See artikkel räägib testi kehtivusest; normi, väärtuse või arutluse kehtivuse kohta vaata artiklit Kehtivus

Testi valiidsus ehk kehtivus näitab, kas test mõõdab seda omadust, mida me mõõta tahame, st kas test täidab oma otstarvet. Valiidsuse määramiseks võrreldakse testi tulemusi mingil muul viisil (nt kontrolltöö, ainehinded) mõõdetutega. Kõige lihtsam on võrdluseks kasutada järjestuskorrelatsiooni.

  • Kui ρ = 0,45 ... 0,65, siis on valiidsus rahuldav.
  • Kui ρ > 0,7, siis on test kõrge valiidsusega.

Vaata ka muuda