Võrsumissõlmkond

Võrsumissõlmkond koosneb varre alumisel osal väga lähestikku asetsevatest võrsumissõlmedest.