Võrdlev keeleteadus

Võrdlev keeleteadus (ehk võrdlev lingvistika, komparatiivne keeleteadus, võrdlev-ajalooline keeleteadus või võrdlev filoloogia) on ajaloolise keeleteaduse haru, mis tegeleb eri keeli võrreldes nende ajaloolise seotuse leidmisega. Keelte geneetiline sugulus viitab ühisele päritolule või algkeelele, võrdleva keeleteaduse eesmärk on konstrueerida keelkondi, rekonstrueerida algkeeli ja vaadelda keeltes aja jooksul toimunud muutusi.