Võit Päikese üle

Victory over the Sun (Stas Namin's theatre, Moscow, 2014) 02.jpg

"Võit Päikese üle" (vene keeles "Победа над Солнцем") on libretist Aleksei Krutšonõhhi, helilooja Mihhail Matjušini ja kunstnik Kazimir Malevitši koostöös valminud esimene futuristlik ooper, mille esiettekanded toimusid 3. ja 5. detsembril 1913 Peterburis.

Ooper, mis sündis poeetide, muusikute ja kunstnike ühistöös kunstide sünteesina, jutustab sellest, kuidas rühmal "tuleviklastel" (будетлян) õnnestub võita Päikest. Hoolimata sellest, et lugu on iseenesest üpris selge, sisaldab libreto suurel hulgal mõttetuid sõnu, ooperi muusika oli kromaatiline ja dissonantne ning lavastus karikatuurne, liialdades ühe või teise tegelaskuju esiletoomisel.

Teose saamisluguRedigeeri

Sügisel 1913 otsustas Noorte liidu (Союз молодежи) kubofuturistide komitee asutada futuristliku teatri. Näidendid telliti Majakovskilt ja Krutšonõhhilt. Siis tekkis ka idee lavastada karakteerse pealkirjaga futuristlik ooper Võit Päikese üle. Juuli keskel sõitsid Malevitš ja Krutšonõhh Matjušini suvilasse Uusikirkkos Soomes (tänapäeval Poljanõi Leningradi oblasti Viiburi rajoonis), kus nad korraldasid Vene futuristide esimese kongressi (Первый всероссийский съезд футуристов) millest võttis osa kolm delegaati – Matjušin, Malevitš ja Krutšonõhh. Kokkusaamisele ei tulnud Hlebnikov. Otsustati luua teater, anda sellele nimetus "Tuleviklane" (Будетлянин) ning hakata muutma venelaste arusaamu teatrist. Võit Päikese üle pidi olema programmilis-futuristlik sõna, kujunduse ja muusika ebaloogiline väljendus. Võitu Päikese üle võib pidada ka suprematismi alguseks. Libretot kirjutades realiseeris Krutšonõhh oma poeetilist kontseptsiooni mõttetust keelest.

Matjušin kirjutas lavastuse mõttest, et ooperil on sügav sisu. Võit Päikese üle sümboliseerib võitu vanade romantiliste väärtuste ja iluideaalide üle: "Ooperil on sügav sisu, irvitades vananenud romantismi ja paljustühjasõnalise loba üle on Võit Päikese üle ühtlasi võit vana ja tuttava üle, mõistes päikest kui ilu." ("Опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над старым романтизмом и многопустословием вся Победа над Солнцем есть победа над старым привычным понятием о солнце как о красоте».) Sõna многопустословие (paljutühjasõnaline) on leiutatud sõna, mis on saadud ühendades sõnad многословие+пустословие.

Malevitš artiklis Teater ("Театр", 1917) rõhutas etenduse novaatorlikkust: "Matjušini kõlad koos juurdekuuluva määrdunud aplausiga purustasid vana muusika helide kooriku ning Aleksei Krutšonõhhi foneetilised helid muutsid sõnad tolmuks. Eesriie rebenes, rebestades teadvuse karjena ühtlasi ka vananenud mõtlemise ning avas pöörase inimkarja silme ees nii maa kui taeva poole viivad teed. Meie avasime teatrile uue tee." («Звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки, слова, и буквозвуки Алексея Крученых распылили вещевое слово. Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла перед глазами дикой толпы дороги, торчащие и в землю, и в небо. Мы открыли новую дорогу театру».)

Ooperi Võit Päikese üle autorid ülistasid tuleviku ehitamist, mis võib toimuda alles pärast vana mahalammutamist. Igaüks tegi seda erinevate vahenditega: Malevitš suprematistliku lavakujundusega, Krutšonõhh mõttetute sõnadega ning Matjušin dissonantse muusikaga.

Ooperi esiettekanne toimus 1913. aastal Peterburis ning teine ettekanne 1920. aastal Vitebskis. Kuni 1980-ndateni püsis teos varjusurmas. Sellest peale toimunud etendused olid algmaterjali eksperimentaalseteks vabadeks interpretatsioonideks, lähtudes omaaegsetest revolutsioonilistest muusikalistest, visuaalsetest ja dramaturgilistest ideedest.

Sisu ja teostusRedigeeri

LibretoRedigeeri

Ooperi libreto kirjutas Aleksei Krutšonõhh ning ooperi proloogi kirjutas Velemir Hlebnikov. Oma tekstis kasutab Krutšonõhh palju mõttetuid sõnu (заумь), purustades nii tavapärase kõne norme. Ooperi tegelaste hulka kuuluvad

 • Esimene Tuleviklasest jõumees (Первый Будетлянский силач)
 • Teine Tuleviklasest jõumees (Второй Будетлянский силач)
 • Nero ja Kaligula ühes isikus (Нерон и Калигула в одном лице)
 • Ajarändur (Путешественник по времени)
 • Pahatahtlik (Злонамеренный)
 • Riiukukk (Забияка)
 • Vaenlane (Враг)
 • Vaenlase sõdur (Вражеский воин)
 • Sportlane (Спортсмен)
 • Hauakaevaja (Могильщик)
 • Aviaator (Авиатор)
 • Hääl telefonis (Разговорщик по телефону)
 • Kirju silm (Пестрый глаз)
 • Algajad (Новички)
 • Argpüksid (Трусы)
 • Kõnemees (Чтец)
 • Paksuke (Толстяк)
 • Tegelane (Деятельный)
 • Tähelepanelik tööline (Внимательный рабочий)
 • Noormees (Молодой человек)
 • Piloot (Пилот)
 • Koor (Хор)

Krutšonõhh deklareeris tehnika ja jõu võitu looduse stiihia ja romantika üle, mille väljenduseks oli Päikese asendamine elektrivalgusega. Vana igavene Päike oli kui endise korra sümbol, mis kuulus väljajuurimisele. Võitlus Päikesega lõppes Tuleviklastest jõumeeste täieliku võiduga. Esimese tegusa (Hlebnikovi neologism vaatuse kohta) lõpus laulab koor: "Me rebisime päikese välja värskete juurtega / Need on läbi imbunud aritmeetika lõhnast, rasvased / Siin ta on, vaadake" («Мы вырвали солнце со свежими корнями / Они пропахли арифметикой жирные/ Вот оно смотрите».)

Etendus koosneb kahest vaatusest (ehk "tegusast", nagu neid nimetas Krutšonõhh). Esimeses vaatuses, mis sisaldab nelja pilti, toimub etenduse põhiline sündmus, Päikese vangistamine, mis toimub lava taga vaatajate eest varjatuna. Tuleviklastest jõumehed käristavad eesriide puruks. Teises pildis ilmuvad türklasekostüümides vaenlase sõdurid, kelle järel väljuvad laulvad jõumehed. Nende repliikidest selgub, et võitlus Päikesega pole veel lõppenud. Kolmas pilt sümboliseerib võitluse lõppu, võitu vihatud tähe üle, misjärel sisenevad surnumatjad, kelle laulust kolmas pilt koosneb. Vaatuse kulminatsioon saabub neljandas pildis. Telefoniga rääkiva tegelase repliikidest saab publik teada, et Päike on arreteeritud. "Kümnetest maadest" saabuvad Päikesega võidelnud võidukad sõdalased. Nad kuulutavad uue maailmakorra saabumist: Teadke, et maa ei tiirle («Знайте, что земля не вертится»). Pilt lõpeb justkui hümniga - uue maailma ja uue inimese kirjeldusega.

Teise tegusa algus toimub juba täiesti uues maailmas - niinimetatud Kümnendal maal. Kõik aja ja ruumi seadused on purustatud. Minevik on kadunud, kuid mida olevikuga peale hakata, uued inimesed ei tea. Kuues, viimane pilt kujutab enesest teist kulminatsiooni: Paksmagu ei pääse majast välja, kuna ruumi seadused enam ei toimi. Ja vastukaaluks sellele ilmuvad lavale sportlaste sirged read. Seda pidulikku paraadi saadavad aeroplaanide ülelennud. Kõik suubub üldisesse mürasse ning lõpeb aeroplaani allakukkumisega, mis toimub lava taga nii, et pealtvaatajad näevad ainult murdunud lennukitiiba. Pidu ei sega aga miski - ilmub itsitav lendur, kellel on vaid kotad rikutud («башмак попортило»). Lõbus tegevus lõpeb sõjaka lauluga, milles on juttu "uute" inimeste surematusest ning mis nagu ooperi alguski koosneb mõttetutest sõnadest.

Krutšonõhhi poolt sõna 'vaatus' (действие) asemel kasutatava venekeelse sõna 'tegus' (деймo) sugu pole võimalik üheselt määrata, kuna libretos leidub kaks varianti: kesksooline esimene tegus -«1-е деймо» - ja naissooline teine tegus - «2-я деймо».

МuusikaRedigeeri

Malevitš kirjutas: «звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки».

Aleksandra Šatskihh (Александра Шатских) kirjutas: Muusikas kasutati ohtralt dissonantseid akorde, mida löödi häälest ära klaveril. Segast kõlalist kakofooniat võimendas üliõpilaste koor, kes laulsid kohati tahtlikult ning kohati juhuslikult mööda. Etendused, mille eesmärk oli rünnata vulgaarset avalikku maitset, olid peamiselt suunatud üldise skandaali tekitamisele - ja publik vastas ka kohe kunstilisele provokatsioonile. («В музыке щедро использовались диссонансные аккорды, извлекаемые из расстроенного рояля; звуковую заумную какофонию усиливал хор студентов, поющий невпопад, где намеренно, а где случайно. Спектакли, предназначенные взорвать пошлость общественного вкуса, нацелены были прежде всего на вселенский скандал – и публика незамедлительно откликнулась на художническую провокацию».)

Ilmselt võib nõustuda, et tolle aja kriitikutele ja fännidele oli ooper "Verdi tige pahupidi pööratud paroodia."

Matjušini originaalmuusikast on kahjuks säilinud ainult fragmendid.

LavakujundusRedigeeri

Kazimir Malevitš (1913)Redigeeri

Võit Päikese üle on läinud kultuuriajalukku eelkõige Kazimir Malevitši esimese lavakujunduse tõttu 1913. aastal. Benedict Livšits (Бенедикт Лившиц) kirjutas, et "see oli kunstiline mõttetus, kuulutades ette suprematismi meeletut eesmärgipäratust (Эта была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизм). Näiteks kuulus Malevitši Must ruut esines esimest korda Võidu Päikese üle esimese vaatuse viiendas stseenis aktiivse inimese loomingulise võidu sümbolina passiivse looduse vormide üle: must ruut päikesevalguse ümmarguse laigu üle.

Malevitši tööd on iseloomustatud ka saksakeelse mõistega Bühnenarchitektur (lavaline arhitektuur), mida mõisteti kui kolmemõõtmelist kineetilist terviklikku koostoimet: "Malevitši dekoratsioonid, mis kujutasid nähtava maailma fantasmagoorilisi kujundeid-kilde, tema kostüümid, mis deformeerisid hoolimatult näitlejate kehasid – kõik see tekitas prožektorite teravas valguses enneolematuid lavalisi efekte." ("Декорации Малевича с фантасмагорическими изображениями-осколками видимого мира, его костюмы, где господствовала безоглядная деформация актерских фигур, создавали в резких лучах прожекторов небывалые сценические эффекты" Энциклопедия русской культуры. Победа над Солнцем).

Kuna kõigi piltide dekoratsioonid olid loodud sama printsiibi alusel, siis näis, nagu toimuks tegevus sama kuubi erinevatel tahkudel. Kuubi küljed ei andnud võimalust minna ruumist välja, kuid samas oli selgelt tunnetatav lavasügavus («Декорации ко всем картинам построены по одному принципу. Кажется, что действие всегда происходит внутри какого-то куба. Грани этого куба не дают возможности выйти за его пределы, но в то же время явно ощущается стремление в глубину, в пространство задника сцены»). Esimene pilt oli lahendatud must-valgetes värvitoonides. Teises pildis ilmub järk-järgult pöörleva spiraali motiiv ning moodustub must-roheline gamma. Kolmas ja neljas pilt tugevdavad seda muljet. Neis ilmuvad abstraktsed figuurid ja jooned, mis täidavad kogu ruumi. Kulminatsiooniks on neljas pilt oma Päiksese-motiiviga, mis on juba peaaegu täielikult kaetud uue maailma abstraktsete figuuridega. Viiendas pildis (uues maailmas) on lavaruum jagatud diagonaalselt must-valgeks ning kuuendas pildis on taustaks torud ja rattad, nii et see mõjub hümnina masinatele.

Tänapäeval on säilinud 26 Malevitši 1913. aasta lavastuse kujunduse eskiisi (algselt oli neid ilmselt rohkem):

 • üks eskiis on näha libretoraamatu kaanel, joonistuse originaali asukoht pole teada,
 • üks eskiis on trükitud B. Livšitsi raamatus Pooleteistsilmne laskur (Б. Лившиц «Полутораглазый стрелец»), joonistuse originaali asukoht pole teada,
 • 20 eskiisi eksponeeriti näitusel, mille kuraatoriks oli L. Ževeržejev (Л. Жевержеев) ja mis toimus detsembris 1915. Eskiisid asuvad praegu Peterburi riiklikus teatrimuuseumis.
 • 6 eskiisi asuvad Vene muuseumis

Veera Jermolajeva (1920)Redigeeri

Veera Jermolajeva (Вера Ермолаева) osales ooperi 1920. aasta Vitebski lavastuse väljatoomisel, luues värvitud gravüüri tehnikas lavastusele lavakujunduse eskiisid. Kuna Jermolajeva oli Malevitši õpilane, lähtusid tema lahendused kubismist ja arendasid edasi esimese lavastuse kujundust. 1922. aastal eksponeeriti eskiise näitusel Berliinis.

Ell Lisitski (1923)Redigeeri

1920–1921 töötas Ell Lisitski (Lazar Lisitski) projekti kallal etendada ooper elektromehaaniliste vahenditega. Näitlejate asemel pidid tegutsema hiiglaslikud marionetid, mis pidid liikuma laval elektromehaaniliste vahendite abil. Lavakujunduse osaks pidi olema nukkude kontrollimine ise ning heli- ja valgusefektid. Kuna projekt ei teostunud, on Lisitski grandioossete novaatorlike ideede ainsaks tunnistajaks eskiisid, mis anti litograafiatehnikas gravüüride albumina välja Berliinis aastal 1923.

LavastusedRedigeeri

EsiettekanneRedigeeri

Ooperi esiettekanne toimus 1913. aasta detsembri alguses futuristide teatriprojekti raames Lunapargi teatris Ohvitseride (praegu Dekabristide) tänaval. 2. ja 4. detsembril 1913 etendati Vladimir Majakovski tragöödiat "Vladimir Majakovski" P. Filonivi (П. Филонов) ja I. Školniki (И. Школьник) lavakujunduses. 3. ja 5. detsembril toimusid ooperi Võit Päikese üle etendused.

Esiettekandele eelnes kaks proovi. Esinejateks olid enamasti harrastusnäitlejad, kellest suurem osa olid üliõpilased. Esiettekandest võttis osa kaks professionaalset lauljat: tenor ja bariton. Kaasaegsete meenutuste põhjal oli ainsaks esietendusel kasutatud instrumendiks ümberehitatud klaver, mis ristiti "vanaks kastruliks".Толкачева Л. И. Синтез искусств в опере кубофутуристов «Победа над Солнцем» / Л. И. Толкачева // Известия Уральского государственного университета. – 2005. – № 35. – С. 126–132.

Lavastust kirjeldati järgmiselt: pärast proloogi eesriie mitte ei tõusnud, vaid rebiti katki. Laval, mis oli pimestavalt valgustatud, ilmusid uimastatud publiku ette absurdse välimuse ja käitumisega tegelased: Nero, Hauakaevaja, Aviaator, Caligula, Argpüks, Keegi pahatahtlik, Tähelepanelik tööline (Нерон, Похоронщик, Неприятель, Авиатор, Калигула, Трусливый, Некий злонамеренный, Внимательный рабочий.) Eriliselt muljetavaldavad olid tohutud Tuleviklastest jõumeeste figuurid. Etendus kulges pideva skandaali õhkkonnas. Publik oli jagatud kahte leeri - vägivaldselt vihane ja ooperit tervitavad. Viimane oli vähemuses (Особое впечатление произвели громадные фигуры Будетлянских силачей. Спектакль шел в атмосфере непрекращающегося скандала. Публика разделилась на два лагеря – бурно возмущавшихся и приветствовавших оперу. Последних было меньшинство)

B. Lifšits (Б. Лившиц) kirjutas: "Lavakarbis oli esmakordselt sündimas maalilaadne stereomeetria, oli kujunemas proportsioonide range süsteem, miinimumini olid viidud juhuslikud elemendid, mida surusid väljastpoolt peale inimfiguuride liigutused. Neid figuure lõikasid omakorda prožektorite noaterad, võttes neil ära kord käed, kord jalad, kord pead, sest Malevitši jaoks olid need inimesed vaid geomeetrilisteks kehadeks, mis kuulusid mitte ainult lagundamisele koostisosadeks, vaid isegi täielikule lahustamisele kunstiruumis. Ainukeseks reaalsuseks oli abstraktne vorm, mis haaras endasse jäljetult maailma kogu lutsiferliku tühisuse." («В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная стереометрия, устанавливалась строгая система объемов, сводившая до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежащими не только разложению на составные части, но и совершенному растворению в живописном пространстве. Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира»)

Publiku reaktsioonid

Etendused, mille eesmärk oli rünnata vulgaarset avalikku maitset, olid peamiselt suunatud üldise skandaali tekitamisele - ja publik vastas ka kohe kunstilisele provokatsioonile. Täissaalide vaatajad lülitusid neile endile märkamatult etenduse kaasloojateks. («Спектакли, предназначенные взорвать пошлость общественного вкуса, нацелены были прежде всего на вселенский скандал – и публика незамедлительно откликнулась на художническую провокацию. Зрители в переполненном зале, неведомо для них самих, включались в представление как своеобразные со-творцы»)

Matjušin kirjutas oma mälestustes: "Esietendus kulges "hirmsa skandaali" õhkkonnas. Publik oli jagunenud kahte leeri - vägivaldselt vihane ja ooperit tervitavad. Meie metseenid olid skandaali pärast väga nördinud ning väljendasid ise direktoriloožist vihaste märkidega meelehärmi ja vilistasid koos publikuga." («В день первого спектакля в зрительном зале все время стоял "страшный скандал". Зрители резко делились на сочувствующих и негодующих. Наши меценаты были страшно смущены скандалом и сами из директорской ложи показывали знаки негодования и свистели вместе с негодующими»)

Krutšonõhh kirjutas: "Ooperist saadud mulje oli niivõrd rabav, et kui peale etendust hakati kutsuma autorit välja, ütles peaadministraator Fokin oma loožist: "Ta viidi hullumajja!". Siiski trügisin ma läbi kulisside lavale ja kummardusin." («Впечатление от оперы было настолько ошеломляющим, что когда после "Победы над Солнцем" начали вызывать автора, главный администратор Фокин, воспользовавшись всеобщей суматохой, заявил публике из ложи: – Его увезли в сумасшедший дом! Все же я протискался сквозь кулисы, закивал и раскланялся»)

Vitebski lavastusRedigeeri

Vitebskis tõi ooperi lavale rühm УНОВИС 1920. aastal. Lavakujunduse tegi Veera Jermolajeva.

Tänapäeva lavastusedRedigeeri

Ooper vajus aastakümneteks unustusse. Viimasel kahekümnel aastal on teose vastu hakanud huvi tundma paljud lavastajad eri maades:

 • 1983. aastal lavastati ooper rekonstrueeritud kujul Lääne-Berliini kunstide akadeemias koostöös California kunstide instituudiga Los Angeleses.
 • 1988. aastal toimus lavastus Leningradi Noortepalee teatristuudio laval. Lavastaja oli Galina Gubanova (Галина Губанова). Hiljem tekkis Gubanova juhtimisel teater Must ruut (Чёрный квадрат). Matjušini muusikat töödeldi ja täiendati V. Artjomovi jt originaalmuusikaga. Krutšonõhhi teksti täiendati tema luuletustega. Gubanova rekonstrueeris Malevitši eskiiside järgi esiettekande kostüümid.
 • 1993. aastal esitati ooperit Viinis. Victory over sun, Vienna
 • 1997. aastal pakkus oma tõlgenduse Vene akadeemiline noorsooteater (Российский академический молодёжный театр РАМТ), mis ei püüdnud rekonstrueerida 1913. aasta etendust, vaid lõi iseseisva teose Stepan Andrusenko (Стефан Андрусенко) muusika ja uue lavakujundusega.Рецензии на спектакли РАМТа
 • 1999. aastal lavastati ooper Londonis, mille puhul kriitika leidis, et muusika, mis šokeeris publikut 20. sajandi alguses, on tänapäeval võetav kui helipilt, mis on täis kõiki viimase 40 aasta elektroonilise muusika klišeesid. Victory over the sun The Guardian article on the 1999 London recreation
 • 2009. aasta 27., 28. ja 29. märtsil toimusid taas Londonis etendused. Ooperi libreto oli tõlkinud Jevgeni Steiner (The New Factory of the Eccentric Actor. 27, 28, and 29 March, 2009. 176 Prince of Wales Road, London. www.projectspace176.com)

AllikadRedigeeri

 • Võit Päikese üle («Победы над Солнцем») libretoraamat muusikaliste fragmentidega, mis anti välja seoses esietendusega aastal 1913

KirjandusRedigeeri

 • Крученых А. Первые в мире спектакли футуристов // Наше наследие. 1989. № 2 (8). С. 133–134.
 • Крученых А. Победа над Солнцем // Кушлина О. Б. Драма первой половины XX века / О. Б. Кушлина, Д. Р. Тевекелян, В. В. Медведев. М., 2004. С. 321–338.
 • Малевич К. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы, 1913–1929. М., 1995.
 • Матюшин М. Русский кубофутуризм: Отрывок из неизданной книги «Творческий путь художника» // Наше наследие. 1989. № 2 (8). С. 130–133.
 • Губанова Г. Групповой портрет на фоне Апокалипсиса: К проблеме толкования «Победы над Солнцем» // Лит. обозрение. 1998. № 4. С. 286–299.
 • Дуглас Ш. Казимир Малевич и истоки русского абстракционизма // Вопр. искусствознания. 1994. № 1. С. 166–198.
 • Левая Т. Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991. С. 136–160.
 • Шишанов В. «Витебские будетляне» (к вопросу об освещении театральных опытов Уновиса в витебской периодической печати) / В. Шишанов // Малевич. Классический авангард. Витебск – 12: [альманах / ред. Т. Котович]. – Минск: Экономпресс, 2010. – С.57-63.
 • Victory Over the Sun // Ed. Patricia Railing, translator Evgeny Steiner. London: Artists.Bookworks, 2009. 2 vols. ISBN 978-0-946311-19-4

VälislingidRedigeeri