Värviindeks (petroloogia)

petroloogia

Värviindeks (inglise colo(u)r index) on kristalse kivimi värviliste mineraalide sisaldust näitav suhtarv (%).

Värviindeksi tähis on "M". Tavaliselt kasutatakse terminit "värviindeks" tardkivimite, kuid vahel ka moondekivimite iseloomustamiseks. Värviindeksi alusel jagatakse kristalsed kivimid järgnevalt: