Välisskelett ehk eksoskelett on lülijalgsete, limuste jt. organismide väline toes, mille peaülesanne on toetada ja kaitsta organismi keha ja siseelundeid.

Tsikaadi välisskelett

Välisskelett moodustub hüpodermise sekreedi nõristumise tulemusena. Enamasti on välisskelett mitmekihiline ja tema struktuur on kompleksne.

Välisskeletiks on limuste kojad ja karbid jt organismide kehamoodustised.

Vaata ka muuda