Väike-Maarja kihelkonnakool

Väike-Maarja kihelkonnakool on endine kool Lääne-Virumaal Väike-Maarja valla keskuses Väike-Maarja alevikus. Praegu asub kihelkonnakooli ruumides Väike-Maarja muuseum.

Juba rootsi ajal, 17. sajandi keskpaiku, hakati maarahvalt nõudma lugemisoskust ja ristiusu tundmist. Sada aastat hiljem, Katariina II valitsemisajal avati Väike-Maarja mail esimesed külakoolid (1728. aastaks oli avatud 10 külakooli). Kihelkonnakool avati Väike-Maarjas esmakordselt 1723. aastal.

1893–1907 oli koolijuhatajaks Jakob Tamm.

Koolis õppis ka A. H. Tammsaare.