Vägivallatus on moraali- või ideoloogiline põhimõte, mille kohaselt tuleb konfliktide lahendamisel hoiduda vägivallast.

Vägivallatuse tuntud rakendaja on olnud Mohandas Gandhi, kes tuginedes ahinsa põhimõttele.

Vaata ka muuda