Uusi Suomi

Uusi Suomi oli ajaleht, mis ilmus Soomes aastatel 19191991.

Kuni 1976. aastani oli Uusi Suomi Rahvusliku Koonderakonna häälekandja, seejärel sõltumatu parempoolne ajaleht.

Lehe viimane peatoimetaja oli Jarmo Virmavirta.