Una jõgi

Una on jõgi Euroopas.

Vaade jõele Bosnia ja Hertsegoviina kirdeosas

Jõgi algab Dinaaridest. Ülemjooksul voolab põhja, alamjooksul pöördub kirdesse; suubub paremalt Savasse.

Jõe pikkus on 207 km.