Ujumine (füüsika)

Ujumine on keha võime püsida vedelal pinnal või kindlal tasemel vedelikus või gaasis. Kehade ujumist seletatakse Archimedese seadusega.

Keha ujumise tingimused muuda

Keha ujub ehk on tasakaalus, kui keha tihedus on vedeliku tihedusest väiksem ning osa kehast on vedelikust väljas pool. Kui keha asub täielikult vedelikus ning üleslükkejõud ja raskusjõud on arvuliselt võrdsed, siis keha heljub. Heljumise korral võib keha asetseda ükskõik kus vedeliku kohas, aga ta jääb sinna liikumatult ehk ei tõuse ega vaju põhja. Kui keha raskusjõud on suurem, kui kehale mõjuv üleslükkejõud, siis keha upub.

Fr = ρkVg

Keha ujumise tingimused valemitena muuda

Fr > Fü - Keha upub

Fr = Fü - Keha ujub

Sõltumine teguritest muuda

Kehale mõjuv raskusjõud sõltub keha massist, mis omakorda avaldub keha ruumala ja keha tiheduse kaudu.

Vaata ka muuda

Allikad muuda

https://www.taskutark.ee/m/kehade-ujumine/

https://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/9287