UUCP ehk Unix-to-Unix Copy Protocol (vaba tõlge 'Unixist Unixisse kopeerimise protokoll') on protokoll, mis on mõeldud Unixi ja Unixi-laadsete operatsioonisüsteemidega arvutite andmevahetuseks. Eelkõige on seda protokolli kasutatud e-kirjade ja uudisegruppide jutulõimekirjade liigutamiseks.

Algselt kirjutas UUCP Mike Lesk firmas AT&T Bell Laboratories. 1978. aastaks oli see kasutusel 82 UNIXiga arvutis Belli süsteemis, peamiselt tarkvara jagamiseks. See lasti turule 1979. aastal Unixi 7. versiooni osana. Algse UUCP kirjutasid ümber AT&T uurijad Peter Honeyman, David A. Nowitz ja Brian E. Redman. Toda versiooni nimetatakse HDB või HoneyDanBer uucp'ks. Hiljem seda laiendati, parandati vead ja nimetati see ümber BNU UUCP-ks ("Basic Network Utilities UUCP").

Tänapäeval kasutatakse UUCP-d harva sissehelistamisega ühendustes, kuid vahel ka TCP/IP-s. Üks näide praegusest UUCP-kasutusest on jaekaubanduses, kus Epicor CRS Retail Systems tarvitab seda batch-failide edastamiseks korporatiivse süsteemi ja poesüsteemide vahel üle TCP- ja sissehelistamisühenduste SCO OpenServeri, Linuxi versiooni Red Hat ning Microsoft Windowsi all (Cygwiniga). 2006. aasta alguses kasutas UUCP-d 1500-2000 süsteemi 60 ettevõttes. UUCP pikaealisuse põhjused on selle madalad või nullkulud, ulatuslik logimine ja hea veataluvus sissehelistamisühenduse korral.

Unixis ja sarnastes operatsioonisüsteemides on protokolli kasutamiseks käsk uucp (lühend ingliskeelsest mõistest Unix to Unix Copy ehk Unixist Unixisse kopeerimine).