UNESCO Läänemere projekt

UNESCO Läänemere Projekt (Baltic Sea Project ehk BSP) on keskkonnaküsimustega tegelev rahvusvaheline koolide võrgustik, mis on suunatud Läänemere maade õpetajatele ja kooliõpilastele. Projekti algatas UNESCO Soome Rahvuslik Komisjon 1989. aastal.

Läänemere kaart

Eesmärgid muuda

Läänemere Projekt toimib UNESCO egiidi all. Kõikidest Läänemere riikidest osaleb seal kokku umbes 150 kooli, Eesti liitus projektiga 1992. aastal. Võrgustik tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere-äärsetes riikides. Võrgustiku otsesteks eesmärkideks on:

 • suurendada õpilaste teadlikkust Läänemere keskkonnaprobleemidest ning inimese ja looduse vahelisest sõltuvusest;
 • arendada õpilaste võimet märgata ja tähele panna keskkonnamuutusi;
 • näidata õpilastele, kuidas keskkonnasäästlikumalt käituda ning julgustada selleks iseseisvalt tegutsema;
 • tuua õpilasi merele lähemale ja parandada merehariduse olukorda;
 • ergutada õpilasi osalema jätkusuutliku tuleviku kujundamisel.

Võrgustikus tegeletakse keskkonnaprobleemide uurimise ning nendele lahenduste otsimisega.[1]

Võrgustiku loodusteaduslikud õppeprogrammid muuda

UNESCO Läänemere Projekti raames on igas riigis kujunenud välja koostöö erinevate rahvusvaheliste teadusasutuste ja koolide vahel. Selle raames korraldatakse ühiseid tegevusi ja üritusi ning antakse välja mitmesuguseid õppematerjale. Läänemere Projekti võrgustik pakub osalevatele koolidele looduteaduslikke programme, millega aidatakse õpetajatel integreeritud ainetunde läbi viia ja omavahel vaatlustulemusi võrrelda. Kõik programmid on rahvusvaheliselt heaks kiidetud iga BSP riigi koordinaatori poolt.[2]

Koolidel on võimalus osaleda järgmistes programmides:

Praktilised meetmed muuda

 • Luua koolide ja teiste haridusasutuste võrk.
 • Hariduslike lähenemisviiside ja ühiste programmide loomine ja arendamine keskkonna- ja rahvusvahelise hariduse jaoks
 • Korraldada ühiseid tegevusi ja üritusi
 • BSP uudiskirja ja muu asjakohase teabe avaldamine[4]

Projektist muuda

Läänemere Projekt tegeleb Läänemere maade keskkonnaprobleemide teadvustamise ja nendele lahenduste otsimisega. Keskkonnaprobleemide lahendamisel on haridus üks peamistest teguritest ning projekt on seetõttu algatanud koostöö koolide vahel kõigis Läänemere riikides. Eri riikide koolide vahel toimub kirjavahetus, ekspositsioonide ja videote vahetamine, külastused jne. Külastuste ajal käsitlevad õpilased kohalikke keskkonnaprobleeme.

Läänemere Projektil on rahvusvaheline koordinaatorriik, kes vahetub iga kolme aasta tagant. 2012. aasta augustist kuni 2015. aasta jaanuarini koordineeris Läänemere Projekti Eesti, alates 2015. aastast teeb seda Venemaa. Igas osalevas riigis on riiklik koordinaator. Koordinaatorid kohtuvad vähemalt kord aastas projekti hindamiseks ja tulevaste tegevuste kavandamiseks ja planeerimiseks. Rahvusvaheline koordinaator vastutab lisaks muudele ülesannetele riikidevaheliste kontaktide ja toimiva koostöö eest.[5] 2012. aastal vastutas rahvusvahelise koordineerimise eest Eesti ja üldkoordinaatoriks sai Kersti Sõgel Tartu loodusmajast, kes juhtis võrgustiku tegevusi 2014. aastani. Siis sai üldkoordinaatoriks Gedy Siimenson, kelle eestvedamisel korraldas 30-liikmeline vabatahtlike õpilaste grupp 2015. aastal Eestis, Tallinnas BSP rahvusvahelise lõpukonverentsi, mis tähistas Eesti rahvusvahelise koordineerimise lõppu. Pärast seda sai üldkoordinaatoriks Stanislav Babich Peterburi Majandusülikoolist[1] ning 2018.aastal läks rahvusvaheline koordineerimine taas Soome riigile.

BSP võrgustiku tegevust on toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus aastatel 2010–2015, 2018-2019, ning Haridus- ja Teadusministeerium 2012–2018.

Läänemere Projekt on osa UNESCO ühendkoolide võrgustikust.[6]

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon. "Rahvusvaheline Läänemere projekt (BSP)". Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon. Originaali arhiivikoopia seisuga 3. oktoober 2017.
 2. Audentes. "Läänemere projekt". AUDENTES.
 3. Tartu Keskkonnahariduse Keskus. "UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt Eestis The Baltic Sea Project – BSP Estonia". Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Originaali arhiivikoopia seisuga 16. oktoober 2017.
 4. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "The Baltic Sea Project". United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Originaali arhiivikoopia seisuga 16. oktoober 2017.
 5. United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization. "The Baltic Sea Projekt". United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization. Originaali arhiivikoopia seisuga 16. oktoober 2017.
 6. Tartu Keskkonnahariduse Keskus. "UNESCO koolide Läänemere Projekt". Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Originaali arhiivikoopia seisuga 16. oktoober 2017.