Tuhalaane raamatukogu

Tuhalaane raamatukogu on rahvaraamatukogu Mulgi vallas Tuhalaanes.

AjaluguRedigeeri

Raamatukogu asutamise soov Tuhalaane valda ilmnes 1883. aastal, mil valla talupoeg Aleksei Reis andis avalduse raamatukogu asutamiseks, luba saadi samal aastal. Raamatukogu asutamist sellele siiski ei järgnenud. Alles 1909. aastal, kui Tuhalaane Laulu- ja Mänguseltsi raamatud anti üle Tuhalaane Nooresoo Seltsile, sai sellest valla avaliku raamatukogu ülesandeid täitev kogu.

Nõukogude ajal asus Tuhalaane raamatukogu endises vallamajas. 1979. aastal raamatukogu likvideeriti, sel ajal sai raamatuid laenutada küla teenindanud teenindusbussist.

12. märtsil 1990 alustas Tuhalaane raamatukogu tööd rahvamajas. Pärast rahvamaja põlengut 1996. aastal algatati kampaania, mille käigus hakati kodudest vanu raamatuid koguma.

TänapäevRedigeeri

1998. aastal alustas tööd Tuhalaane külamaja, mille ühte tuppa asus raamatukogu.[1]

1998. aastal renoveeriti külas vana Saare talu, kus avati Tuhalaane külamaja. Juhataja ametikohale kuulutati välja konkurss, kus 4 kandidaadi hulgast valiti välja kohalik elanik Anneli Anijärv, kes on selles ametis praeguseni.

Selles majas saavad inimesed koos käia, ajalehti lugeda, raamatuid laenutada, tellida ajalehti, maksta arveid. Majas asub internetipunkt, raamatukogu ning väikses saalis on võimalik korraldada peoõhtuid. Majas on väga hea heli- ja valgustehnika, korralikud arvutid, paljundusmasin, skanner ning printerid.

Seltsidest on majas tegutsemas MTÜ Tuhalaane.

Külamaja teeb koostööd erinevate organisatsioonidega. Nii on koostööpartneriteks oma külas tegutsevad seltsid, aga ka vallas tegutsevad seltsid ja ühendused.

Külamaja loomise esmaseks eesmärgiks oli külaelanike kultuuriline teenindamine. Avamisest on möödas 21 aastat ning külamajast on saanud külarahva kooskäimise paik. Siia tullakse internetti, raamatukokku, makse maksma aga ka niisama istuma ja lobisema. Läbi aegade on külamajas tegutsenud erinevad ringid. Kõige kauem tegutses laste taidlusring, mis sai alguse vana koolimaja ruumides ning jätkas juba avatud külamajas. Algusaastatel oli taidlusringis kokku 16 eri vanuses last ja noort. Koos käidi kord nädalas. Esineti nii oma maja üritustel, kuid käidi ka kaugemal. Kavad koostati ühiselt ja selgeks õpiti see külamaja juhataja abiga. Ühiselt lauldi, tantsiti nii rivitantsu kui rahvatantse, tehti näitemängu. Igaks tähtpäevaks koostati uus kava, kuhu ühiselt otsiti nii luuletusi, laule kui tantse.

Külamaja on 21 tegutsemisaasta jooksul mitu korda reorganiseeritud. Algul töötas külamajas neli töötajat: 1 täiskohaga juhataja, 1 täiskohaga abitöötaja ning kaks 0,1 ametikohaga ringijuhendajat.

2004. aasta 1. oktoobril avas uksed Karksi valla kultuurikeskus. Seoses uue maja avamisega liideti kõik valla külamajad kultuurikeskusega. See tõi Tuhalaanele kaasa nukra meeleolu. Reorganiseerimise käigus kaotati Tuhalaane külamajas abitöölise ja ringijuhtide ametikohad. Kõik kohustused võttis üle endine juhataja, olles ametinimetuselt Karksi valla kultuurikeskuse Tuhalaane külamaja kultuuritöötaja. Majal ei olnud enam oma eelarvet ega ka korralikku tööjõudu. Üks töötaja pidi jõudma korras hoida maja, korraldama kultuuriüritusi nii oma majas kui olema abiks kultuurikeskuses, lisaks raamatukogutöö ning internetipunkt. Külaelanikud vajasid aga ka abi muudes valdkondades. Sageli tuli teha ka sotsiaaltööd.

Uued tuuled tõi uus reform 2007. aastal, kui külamajad lahutati uuesti kultuurikeskusest ning majad said tagasi oma eelarve. Abitöölist mõistagi tagasi ei ennistatud, kuid enam ei ole vajadust kaasa aidata valla ürituste korraldamisel. Nii on maja juhatajal võimalus tegeleda vaid oma küla probleemidega. Suureks toeks on olnud MTÜ Tuhalaane ja külavanem.

Külamaja korraldab erinevaid kultuuriüritusi. Tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, korraldatakse külapäevi, jaanituld, aastavahetuse pidu. Majas korraldatakse õppepäevi, lektooriume, suviseid vabaõhuüritusi.

Külamaja on vastu võtnud noori Rootsist ja Eestist, korraldanud laagreid ja ühisüritusi. Koostöös MTÜ Tuhalaanega võeti aastal 2009 vastu otsus kandideerida Aasta küla tiitlile. Tiitlit küll ei saadud, kuid kandideerimine seadis kõrged sihid: ühistegevuse tulemusena sai küla veelgi kaunimaks.

2019. aasta lõpus on Tuhalaane raamatukogus ligi 3000 raamatut. Ajalehti on tellitud 8 nimetust, ajakirju 7 nimetust. Raamatukogu on avatud argipäeviti kella 9–17.

ViitedRedigeeri