Tsentromeer on piirkond, kus kaks tütarkromatiidi on omavahel seotud. Tsentromeeri piirkonda tekib ka kinetohoorne kompleks, kuhu raku jagunemisel tekivad kääviniidid.